Žákům ve Svítkově se s novým školním rokem otevře také nová přístavba…

Pardubice – Se začátkem školního roku se žákům svítkovské základní školy otevřou nejen dveře stávající budovy, ale i čerstvě dokončené bezbariérové přístavby objektu. Kmenové třídy tak díky ní přestanou být využívány jako družina, děti budou mít k dispozici odborné učebny a kapacita školy, která dlouhodobě nedostačovala, bude navýšena.

Základní škola Pardubice-Svítkov se s nedostatkem prostor pro kmenové a odborné třídy potýkala dlouhodobě, nedostačující kapacitou přitom disponovaly také školní jídelna a družina, kterou mohly navštěvovat pouze děti z prvních a druhých ročníků. Díky přistavěným třem nadzemním podlažím tak škola může v novém školním roce poprvé otevřít hned tři třídy prvňáků. „Základní škola Pardubice-Svítkov funguje jako spádová škola nejen pro děti ze Svítkova, ale také pro děti ze Starých Čívic, Lánů na Důlku nebo Opočínku. Za loňský rok přitom školu navštěvovalo 488 dětí, prostory byly maximálně využity, navýšení kapacity školy bylo pro nás hlavní prioritou. Jsem moc rád, že se nám podařilo dokončit a zkolaudovat stavbu ještě před začátkem školního roku, tak aby mohly všechny děti včetně jedné první třídy navíc v úterý 1. září nastoupit. Kmenové třídy pro prvňáčky, které se nacházejí v přistavěné části, jsou připraveny a budou otevřeny od prvního školního dne, zbylé třídy včetně odborných učeben, sekretariáty a knihovna se sice budou průběžně dovybavovat, výuku, která sem bude postupně přesouvána, to však žádným způsobem neomezí. Škola získá moderní zázemí doplněné o řadu technologií, špičkové vybavení odborných učeben, elektronické tabule nevyjímaje, prostor tříd školních družin je dělitelný, v dopoledních hodinách může fungovat jako multifunkční gymnastický sál,“ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že celkově je kapacita školy navýšena o devadesát míst. Škola přitom v letošním roce očekává, že k výuce nastoupí přibližně 510 dětí.

V prvním nadzemním podlaží přístavby se nacházejí čtyři třídy školní družiny, knihovna, zázemí pro personál a šatna ke školní jídelně spolu se sociálním příslušenstvím. Školní jídelna prošla také rekonstrukcí, kuchyň je zmodernizovaná a prostor jídelny je větší a vybavený novým interiérem. Ve druhém nadzemním podlaží byly pro změnu vybudovány tři třídy pro první stupeň, denní místnost pro pedagogy, ředitelna, kanceláře a sociální příslušenství. Tři odborné učebny a jedna menší učebna určená pro výuku informačních a komunikačních technologií včetně kabinetu a příslušenství se nacházejí ve třetím nadzemním podlaží. „Každé patro přístavby je navíc propojeno s původní budovou, tak aby děti při svých cestách na oběd či při přesunech do odborných učeben mohly objektem bez problému procházet v každém podlaží. Díky přístavbě škola získala také odpovídající zázemí pro školní družiny i personál. Pokud děti, zejména ty na druhém stupni, jezdí do školy na kole, nově budou moci využívat uzamykatelný přístřešek pro kola, který se nachází přímo před budovou,“ popisuje dokončenou část objektu primátor Martin Charvát.

Práce na přístavbě vyšly městský rozpočet na necelých 122 milionů korun včetně DPH, téměř dalších 10 milionů korun město investuje do vybavení přístavby nábytkem a počítačovou technikou. Stavba, kterou pro město realizovala firma Marhold, odstartovala v prosinci 2018 a rozšířila stávající objekt o 1100 metrů čtverečných.

Zdroj a foto: Statutární město Pardubice 

  •  
  •