Zájem o vzdělání na holickém gymnázium je velký…

Holice – V úterý 9. června se uskutečnila jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia pro žáky pátých tříd. Radní Bohumil Bernášek při této příležitosti navštívil Gymnázium Emila Holuba v Holicích, kde je zájem o studium rok od roku větší. 

„V Pardubickém kraji bylo podáno více jak 1300 přihlášek na gymnázia. Do lavic v září nastoupí zhruba 450 úspěšných absolventů přijímacích zkoušek,“ sdělil ranní pro oblast školství Bohumil Bernášek.    

„Za poslední čtyři roky je nárůst zájemců o naše gymnázium více jak stoprocentní. V letošním roce podalo přihlášku 104 žáků. Z celkového počtu jich je 48 z Holicka a přibližně stejný počet z Pardubicka a Královéhradecka. Výsledky přijímacího řízení se žáci dozví příští týden. V září otevřeme jednu třídu pro 30 žáků.,“ sdělila ředitelka školy Andrea Daňková.

O výsledku přijímacího řízení na gymnáziích rozhodnou testy z matematiky a z českého jazyka a literatury. Jejich zadavatelem a hodnotitelem je společnost CERMAT. Jednotná přijímací zkouška se v letošním školním roce konala pouze v jednom termínu, žáci ale mohli podat přihlášky na dvě školy.

“Osmiletá gymnázia považuji za školy, kde nadání žáci najdou podnětné prostředí pro rozvoj svého studijního potenciálu a to v kolektivu podobně zaměřených spolužáků. S nadanými žáky ale v současné době pracuje také řada základních škol a  cesta ke kvalitnímu vzdělání je tak otevřena i pro deváťáky”, sdělil krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •