Žádosti o Kotlíkové dotace krajský úřad stále přijímá…

Pardubický kraj – Příjem žádostí 5. výzvy kotlíkových dotací v Pardubickém kraji byl spuštěn v úterý 8. října v 6:30:00 hodin a stále trvá.  Zájem o příspěvek na výměnu hlavního zdroje vytápění byl enormní. Během první vteřiny byl zaznamenán rekordní počet přijatých žádostí.  

„Ke dni 18. října bylo elektronicky přijato 1663 žádostí a to není konec.  V páté výzvě je připraveno pro žadatele 176,4 miliónů korun. Pokud by nikdo z žadatelů od žádosti neodstoupil, všechny žádosti úspěšně prošly formálním hodnocením, pak by alokace projektu vystačila na 1585 žádostí. Ze zkušeností z minulých výzev a skutečnosti, že již evidujeme první žádosti o odstoupení od žádostí o poskytnutí dotace, reálně předpokládáme, že budou podpořeny žádosti výrazně nad hranicí pořadového čísla 1600,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.  

Žádosti, které se do této alokace nyní „nevejdou“, utvoří tzv. Zásobník žádostí a budou postupně podporovány v došlém pořadí ihned po uvolnění potřebných finančních prostředků. Kdo stále uvažuje o podání žádosti, ať tak učiní co nejdříve, pravděpodobnost, že bude daná žádost podpořena, je stále velká.

V průběhu příjmu žádostí se neobjevily žádné systémové problémy, které by omezily či znemožnily žadatelům podat žádost či jakkoliv jinak by negativně ovlivnily průběh jejich přijímání. To dokazuje i fakt, že během prvních hodin příjmu nedošlo k vyčerpání alokace výzvy, jako tomu bylo v některých krajích.

„V následujících měsících se uskuteční formální kontrola všech žádostí. V případě nutnosti doplnění či vysvětlení budou žadatelé kontaktováni a vyzváni k nápravě. První smlouvy s úspěšnými žadateli budou podepsány na přelomu února a března příštího roku,“ dodala Hana Štěpánová.  

Veškeré potřebné informace naleznete na: www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •