Žáci z hlineckého gymnázia uspěli stoprocentně v písemné části maturit…

Hlinsko – Ústní maturitní zkoušku skládají v těchto dnech žáci Gymnázia K.V. Raise a SOU Hlinsko. Za sebou mají již státní písemnou část, kterou všichni splnili. Na čtyřletém oboru dokončuje studium 34 žáků a na osmiletém 24 žáků. Na průběh maturitní zkoušky se přijel podívat i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek v doprovodu starosty Hlinska Miroslava Krčila.

„Mé uznání patří žákům hlineckého gymnázia za výborné výsledky v didaktickém testu a učitelům za výbornou přípravu maturantů. Výsledky testů jsou totiž celorepublikově horší než v loňském roce. Důvodem je skutečnost, že k maturitě mohli jít všichni žáci posledních ročníků,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.  

Didaktické testy skládali žáci stejně jako jinde z českého jazyka a dále z anglického jazyka nebo matematiky. Průběh samotné zkoušky byl oproti minulosti odlišný v tom, že pedagogové dbali i na nařízená hygienická opatření.

Starosta Miroslav Krčil maturoval na hlineckém gymnáziu před 27 lety. „Gymnázium je významnou institucí našeho města, ale i celého regionu. Mladá generace je důležitou součástí života v našem městě,“ sdělil starosta Hlinska.

„Život na naší škole po ukončení maturit nekončí. Žáci nižších ročníků budou chodit i v dalších dnech do školy. Je to pro ně příležitost se potkat se svými kamarády. Dále je to pro ně důležité, že si uvědomí své povinnosti a také denní rytmus. Samozřejmě chápu, že mimořádná situace vyžaduje k řešení mimořádné prostředky. Samotnou výuku ve třídě však není podle mého názoru možné plnohodnotně přes počítače nahradit,“ sdělil ředitel gymnázia Rostislav Dvořáček.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •