Žáci gymnázia a letecké střední školy pracují v nových laboratořích…

Moravská Třebová – Studium přírodních věd má v Pardubickém kraji dlouhodobou podporu. Ve čtvrtek byly za účasti radního pro školství Bohumila Bernáška slavnostně otevřeny opravené učebny fyziky a chemie na Gymnáziu a Letecké střední odborné škole Moravská Třebová. 

„Pardubický kraj v posledních třech letech investoval významné částky do vybavení laboratoří a odborných učeben prakticky na všech krajských gymnáziích. Nejinak je tomu v Moravské Třebové, kde byla dokončena rekonstrukce dvou odborných učeben za přibližně 1,2 milionu korun. Došlo k výměně nábytku, podlahových krytin a bylo doplněno vybavení nutné pro práci s chemikáliemi a k fyzikálním pokusům,“ sdělil Bohumil Bernášek. 

V letošním roce čeká moravskotřebovské gymnázium další investice. V letních měsících se řemeslníci vrátí do prostor, které slouží studentům leteckého technického lycea. 

„Chystáme modernizaci počítačové učebny. Jedná se o novou klimatizaci, dále bude opravena podlaha a zakoupen moderní nábytek. Inovovány budou také počítače a softwarové vybavení. Počítáme s náklady převyšujícími 1 milion Kč,“ řekl Bohumil Bernášek. 

Žáci gymnázia a letecké střední školy pracují v nových laboratořích
« 1 z 5 »

V průběhu prázdnin bude ve škole také rekonstruováno sociální zařízení za další 1 milion korun.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •