Zabouchli jste si byt a voláte Hasiče? Bez důvodu za pokutu!

Technická pomoc – jednou z činností, kterou jednotky hasičského záchranného sboru provádějí, je otevření dveří. Otevření dveří provádějí hasiči pouze v nejnutnějších případech, a to ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, tedy uvnitř objektu je uzamčené malé dítě, je zapnutý spotřebič bez dozoru či v bytě zůstala například zapálená svíčka.

Jednotka po vyhlášení poplachu vyjíždí z místa dislokace nejpozději do 2 minut. Jednotku vysílá na místo operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje.

Příslušník je oprávněn otevřít nebo jiným způsobem si zjednat přístup do obydlí. Při otevření bytu vždy asistuje hlídka Policie ČR.

Pro vniknutí do uzavřeného prostoru hasiči využívají výškovou techniku, popř. technické prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (vstup otevřeným oknem, balkónovými dveřmi apod.), dále technické prostředky pro překonání mechanických zábran vstupu (vylomení zámkové vložky, uvolnění střelky zámku, rozbití skleněné výplně apod.).

Po otevření uzavřeného prostoru provede jednotka průzkum prostoru, aby si ověřila míru nebezpečí v uzavřeném prostoru, pro kterou zasahovala, a vedla tak další zásah.

Po otevření uzavřeného prostoru velitel zásahu zajistí, aby do prostoru nevstupovaly neoprávněné osoby. Po ukončení zásahu předá prostor majiteli, popř. uživateli, nebo Policii České republiky.

Hasiči v Pardubickém kraji vyjížděli v roce 2018 k otevření bytu celkem 693 případech (Chrudim 148, Pardubice 154, Svitavy 107, Ústí nad Orlicí 284).

Stává se ale, že jsou hasiči přivoláni bezdůvodně a volající si vymyslí třeba zamknutý byt či zapálenou svíčku v bytě proto, aby nemusel platit za služby zámečníka. Pak nastupují zákony. Pokud někdo vědomě a bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopouští se přestupku na úseku požární ochrany (§ 17 odst. 3 písm. a) zákona 133/1985 Sb). Na to navazuje sankce v § 78 odst. 1 písm. f) výše uvedeného zákona: "Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání".

Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Zdroj: HZS Pardubického kraje
Foto: ilustrační redakce