XX. změna územního plánu města hlásí přijato…

Pardubice – Pardubičtí zastupitelé na svém dubnovém jednání odsouhlasili přijetí XX. změny územního plánu města Pardubic, která mění využití pro celkem 23 lokalit. Vlastníci je nově budou moci využít jako parcely k zástavbě, doplnění občanské vybavenosti nebo sportovním aktivitám.

Po společném jednání, na němž svá stanoviska uplatnily všechny dotčené orgány, bylo původně řešeno 24 lokalit, které nebyly v rozporu se stanovisky dotčených orgánů a z nichž byla následně vyčleněna lokalita průmyslového areálu v Černé za Bory zvaná Starzone. „V září loňského roku pardubičtí zastupitelé vyjádřili nesouhlas s řešením lokality Starzone, která byla z dalšího projednávání vyjmuta a vrácena do stávajícího stavu dle platného územního plánu, tak aby návrh XX. změny územního plánu města Pardubic se všemi zapracovanými úpravami mohl být opět předložen ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic. Jsem rád, že se zastupitelé konečně shodli a změna mohla být přijata. Zejména vlastníci nemovitostí a parcel v dotčených lokalitách na ni čekali několik let, dokud totiž nebyl tento proces ukončen, nemohli začít stavět,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast územního plánování Petr Kvaš.

Otázka přijetí XX. změny, která zasahuje do katastrálního území Pardubice, Pardubičky, Svítkov, Staré Čívice, Lány na Důlku, Studánka, Rosice nad Labem, Trnová a Nemošice, přitom nebyla na programu jednání představitelů města poprvé. Podněty k pořízení XX. změny zastupitelé přijali již v roce 2015, k prověření přitom bylo v tomto roce navrženo celkem 60 lokalit.

„Zpracovatel na základě schváleného zadání, stanovisek dotčených subjektů a připomínek prověřil vhodnost jednotlivých lokalit a posoudil, zda jsou požadované změny v souladu s územně plánovací dokumentací, zejména s Politikou územního rozvoje České republiky a Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. Postupně se ke XX. změně měly možnost vyjádřit nejen všechny dotčené orgány včetně sousedních obcí a krajského úřadu, ale také veřejnost s tím, že veřejné projednání se uskutečnilo v roce 2019 s uplatněním všech změn podaných ze strany dotčených orgánů, veřejnosti i investorů,“ popisuje vývoj přijetí XX. změny územního plánu města Pardubic náměstek Kvaš s tím, že v současné chvíli městu zbývá vypořádat XIX. změnu územního plánu.

V případě XIX. změny radnice čeká na vyjádření ze strany Ministerstva financí, které musí schválit dodatkem upravenou smlouvu o převodu pozemků na území Červeňáku, jež město získalo od Ministerstva obrany. Poté již nic nebude bránit ani přijetí těchto změn a následnému pořízení nového územního plánu města Pardubic, veřejné projednání by mělo proběhnout ve druhé polovině letošního roku. 

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 •  
 •  
 • FOTO: Pardubické Tyršovy sady hostily 14. ročník festivalu pěveckých sborů…
 • Pardubice – V pardubických Tyršových sadech se v sobotu uskutečnilo setkání šesti sborových těles. Organizace 14. ročníku se ujal Spolek pěveckých sborů

  •  
  •  
 • „Živit se řemeslem dnes není jednoduché. Je to velká řehole,“ říká vítězka soutěže Živnostník roku 2021 v Pardubickém kraji…
 • Pardubice/Žamberk – „Živit se řemeslem dnes není jednoduché. Musí se dělat srdcem. A je to velká řehole,“ konstatovala Jiřina Rejentová,

  •  
  •  
 • Lázně Bohdaneč se dočkaly, projíždějící kamiony mají stopku…
 • Lázně Bohdaneč – Po několika dlouhých letech si lázeňské městečko společně s okolními obcemi uleví. Řidiči nákladních automobilů si přes Chýšť,

  •  
  •  
 • DAKO-CZ se představí na veletrhu TRAKO v Gdaňsku…
 • Třemošnice – V polském Gdaňsku se od 21. do 24. září 2021 uskuteční 14. ročník veletrhu TRAKO. Mezinárodní železniční veletrh patří

  •  
  •  
 • Vědci připravili jako první na světě kladně nabité klastry boru…
 • Pardubice – Chemikům z Univerzity Pardubice se společně s kolegy z Akademie věd podařilo připravit kladně nabité karborany. Tyto sloučeniny boru, vodíku

  •  
  •