Výstava „Evropské dědictví" v Pardubicích…

Pardubice – Po celé září bude hala Turistického informačního centra v Pardubicích hostit výstavu fotografií významných evropských lokalit, které získaly označení Evropské dědictví.

Toto označení je od r. 2013 udělováno pamětihodnostem, jež sehrály významnou úlohu v dějinách, kultuře a rozvoji Evropy. Označení Evropské dědictví spadá do evropského programu „Kreativní Evropa" a národním koordinátorem je Národní památkový ústav (NPÚ), který soubor fotografií do našeho města zapůjčil. Hlavním organizátorem výstavy je informační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice.

Díky výstavě „Evropské dědictví" můžete cestovat po archeologických nalezištích, centrech významné architektury, středověkých hradech, univerzitách, palácích, knihovnách či archivech. Poznáte folklórní tradice a krásná umění. Jako příklad lze zmínit např. neandrtálské naleziště v chorvatské Krapině, centrum antických Athén, opatství v Cluny, císařskou rezidenci Hofburg ve Vídni, Pamětní kostel sv. Ducha ve slovinské Javorici, dům Roberta Schumana ve Francii, historické loděnice – kolébku hnutí Solidarita, podvodní kulturní a přírodní dědictví Azorských ostrovů či Maastrichtskou smlouvu. „I Česká republika má své zástupce – prestižní označení Evropské dědictví získal zámek Kynžvart, Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci či Funkcionalistická kolonie Baba a Nový dům v rámci mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe", doplňuje organizátorka výstavy Andrea Pavlíková z Europe Direct Pardubice.

Památky vytvářejí společnou paměť, hodnoty i identitu našeho evropského kontinentu. Dosud jej získalo 48 pamětihodností a další budou přibývat.  „Budeme rádi, když se na výstavu přijdou podívat i třídní kolektivy a prostřednictvím fotografií se zamyslí nad naší evropskou identitou. Národní památkový ústav připravil pro děti slepé mapy významných památek i hru na bázi „timeline". Pedagogům, kteří s dětmi zavítají do infocentra, věnujeme tyto zajímavé materiály pro zpestření výuky", říká organizátorka.

V úterý 7. 9. se koná vernisáž za účasti Tomáše Řepy z Národního památkového ústavu, který povede komentovanou prohlídku prezentovaných fotografií. Slavnostní zahájení bude spojeno s oslavou nástupu nové generace středisek Europe Direct, která jsou zřizována Evropskou komisí ve všech zemích EU. Pardubické středisko působí ve městě nepřetržitě již od r. 2005 a veřejnosti zpřístupňuje informace o záležitostech EU.

Výstavu „Evropské dědictví" doprovází znalostní on-line soutěž, ve které vylosovaní autoři správných odpovědí budou moci získat zajímavé ceny. Zadání kvízu získáte přes webové stránky Europe Direct Pardubice či facebook střediska.

VÝSTAVA „EVROPSKÉ DĚDICTVÍ" / 1. – 30. 9. 2021 / HALA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA PARDUBICE, NÁM. REPUBLIKY 1 / OTEVŘENO DENNĚ

Zdroj: Europe Direct Pardubice