Vysokorychlostní vlaky zkrátí cestu z Pardubic do Prahy na pouhou půl hodinu!

KRAJ – Obyvatele Pardubického kraje zastihla tento týden radostná zpráva. Správa železnic potvrdila, že Pardubice budou přímo napojeny na vysokorychlostní trať mezi Prahou a Hradcem Králové. Napojení by mělo vzniknout přibližně v oblasti Chlumce nad Cidlinou a ve finálním provedení bude přímým rychlým spojením Pardubic s Prahou. Cestovní doba se díky tomu zkrátí na necelou půl hodinu. 

Veřejnost se často mylně domnívá, že vysokorychlostní vlaky nebudou mít na Pardubice žádný vliv, protože trať z Prahy má vést na Hradec a odtud dále na sever do Polska. „Občany mohu ubezpečit, že je to chybná představa. Rád ji proto uvedu na pravou míru. Připomínám, že v roce 2018 Správa železnic zvažovala dvě varianty propojení Česka s Polskem. Vybírali jsme, zda má trať vést přes Liberec nebo přes Hradec Králové a možná právě z tohoto důvodu vznikla chybná představa,“ říká pardubický poslanec Martin Kolovratník a dodává: „Ve skutečnosti zvítězila druhá varianta. V její prospěch hovořily především nižší náklady na realizaci, polský souhlas, a hlavně velikost aglomerace Hradce Králové a právě Pardubic.

Budoucí RS5 bude z velké části kopírovat dálnici D11 a povede severně od stávajícího koridoru. Z Prahy směrem ke Kolínu, pak do Hradce Králové a pak na Polsko. „Pardubice budou na tuto vysokorychlostní trať přímo napojeny speciální linkou přibližně z oblasti Chlumce nad Cidlinou. Na východ dále pojedeme po modernizovaném stávajícím koridoru, který umožní jízdu až 200 km/h. Zde jsme zvažovali, zda bychom koridor neměli modernizovat na vyšší rychlost. Nicméně časová úspora v porovnání s předpokládanými náklady je skutečně zanedbatelná,“ říká předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník.

Napojení na vysokorychlostní trať přinese zásadní zkrácení cestovní doby mezi Prahou a Pardubicemi. „Počítáme s tím, že cesta z Pardubic do Prahy by měla trvat necelou půl hodinu. Za takto krátký časový úsek se například nedostanete dnes z Černého mostu do centra Prahy. Navíc nezapomínejme na přínos VRT Polabí. Ta přinese nejenom vyšší rychlost a více kapacity, ale pomůže i dálkové dopravě,“ vysvětluje pardubický poslanec Martin Kolovratník.

V prvním pololetí 2020 bude vypsána zakázka na Studii proveditelnosti RS5 ve spolupráci s CPK.* Níže najdete zákres možného napojení RS5 na Pardubice, které bude prověřeno ve Studii proveditelnosti RS5. Zákresy VRT, které budou umístěny na www.szdc.cz/vrt, budeme postupně aktualizovat a určitě budeme myslet i na Pardubice.


*CPK (Centralny Port Komunikacyjny) – založeno v listopadu 2017 ministerstvem dopravy Polska. Tato společnost má za úkol přípravu všech nových železničních tratí v Polsku. Má též ve své správě dopravní model celého Polska a též zpracovává studie. 

  •  
  •