Vysoce specializovaná centra Nemocnic Pardubického kraje obhájila své statuty…

Pardubice – Komplexní kardiovaskulární a dvě iktová. Centra vysoce specializované péče, fungující při Nemocnici Pardubického kraje, obhájila své statuty. Ty byly rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky uděleny všem třem centrům až do konce roku 2025.

Komplexní kardiovaskulární centrum péče pro dospělé působící v Pardubické nemocnice a také dvě tzv. iktová centra, která se nacházejí v Pardubické a Litomyšlské nemocnici, obhájila statuty center vysoce specializované péče, a to na dalších pět let.

Obhájení statutů specializovaných center je známkou velmi kvalitní práce, kterou personál na těchto pracovištích dlouhodobě odvádí. Právě ta má totiž lví podíl na tom, že počet věstníkových center Nemocnice Pardubického kraje zůstává stejný. Za péči, kterou věnují našim pacientům a za jejich neúnavnou práci patří zaměstnancům těchto oddělení velké poděkování," uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Jsem ráda, že se povedlo získat statut specializovaných center na východě i západě našeho kraje na další období. Svědčí to o jejich kvalitě a nyní i do budoucna nám to zaručuje zachování rovnoměrného rozložení péče o pacienty po mozkové či srdeční příhodě. Ti tak mají šanci se po prodělaném těžkém onemocnění díky vysoce specializované péči vracet zpět do běžného života," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Kardiovaskulární centrum

Komplexní kardiovaskulární centrum péče pro dospělé ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Kardiologickým centrem AGEL pečuje o pacienty s nemocemi srdce a cév, přijímá všechny kardiologicky nemocné vyžadující vysoce specializovanou péči z celého kraje. S kardiovaskulárním centrem úzce spolupracují také odborníci z cévní chirurgie a intervenční radiologie.

Iktová centra

Cílem iktových center je kvalitní diagnostika a následná léčba pacientů, které postihla cévní mozková příhoda. Ta je onemocněním, které může pacienta ovlivnit na zbytek života, zároveň se jedná o jednu z nejčastějších příčin úmrtí. Základem činnosti iktových center je rychlé vyšetření a identifikace, o jaký typ cévní mozkové příhody se jedná, adekvátní léčba a dispenzarizace pacientů s touto chorobou.

Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ