Výnosnost obilovin v Pardubickém kraji se od předchozího roku zvýšila…

Pardubice – U příležitosti dožínek se konalo tradiční setkání zástupců Regionální agrární komory Pardubického kraje (RAKPA). Zemědělci spolu s radními kraje a dalšími hosty vyhodnotili letošní sezonu a předali ocenění za významné zásluhy v oboru.

„Jako zástupci samosprávy jsme si vyslechli, jaká byla letošní úroda. Oproti loňskému roku, kdy byly výnosy jak obilovin, tak řepky výrazně podprůměrné, letošní rok se stal průměrným. Dokonce jsme byli ubezpečeni, že kvalita pšenice je na velmi vysoké úrovni.  Pardubický kraj se dokonce nachází nad průměrem České republiky. Dále jsme diskutovali se zemědělci o jejich problémech, které cítí při vyjednávání o rozpočtu EU, ale také i o perspektivě do roku 2027. K diskusi vyvstala celá řada aktuálních témat – které priority a jakým způsobem budou podporovány, a to jak z peněz EU, tak z národních zdrojů,“ zhodnotil setkání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „Problémem v oblasti venkova je do jisté míry přístup k zemědělství. Ne všichni vnímají úzkou spjatost zemědělství právě s životem na venkově. Časté stížnosti jsou směřovány k zápachu či k hlučnosti zemědělské techniky.“

Setkání se zúčastnil i radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil: „V dnešní době je celosvětovým problémem na jedné straně rostoucí počet obyvatel, a na straně druhé, díky klimatickým změnám, úbytek nejenom vody ale i půdy. A s tím také ubývá i míst vhodných pro pěstování zemědělských plodin. V letošním roce, na rozdíl od roku loňského, se naštěstí výnosy obilovin díky většímu množství srážek posunuly do průměrných hodnot. Průměrný výnos obilovin oproti předešlému roku stoupl z 5,59 t/ha na 6,53 t/ha a řepka se dostala na 3,12 t/ha.“

Radní Bohumil Bernášek komentoval situaci z pohledu školství. V Pardubickém kraji je řada zemědělských a strojírenských škol, které se zabývají živočišným, rostlinným, ale i technickým vzděláváním. Kraj tyto školy podporuje, čímž napomáhá i samotnému zemědělskému rozvoji ve výchově specializovaných pracovníků.

Člen statutárního orgánu RAKPA a zároveň její předseda Leoš Říha zhodnotil kompletně zemědělskou sezonu Pardubického kraje, ale řešil i otázky zemědělství všeobecně. Dále se zaobíral postojem Evropské unie, ať už přístupem k moderním technologiím či k samotnému financování. Dotkl se také sucha, změny klimatu či využití pesticidů.

Náměstek Ministerstva zemědělství pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Jindřich Fialka seznámil všechny přítomné s problémem, který se týká nedostatku pracovních sil v potravinářství. Podotkl, že zemědělec by měl nejen uživit obyvatelstvo, ale také pečovat o krajinu, o svou půdu. Zmíněn byl i úbytek úrodné půdy na úkor sítí supermarketů, čerpacích stanic pohonných hmot či ostatních staveb.

K tématu svými komentáři přispěl i generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, který kupříkladu obeznámil zúčastněné se zavedením nových družicových systémů, které získávají podrobná data o stavu půdy. K diskusi se vyjádřil i předseda Zemědělského svazu ČR  Martin Pýcha, ten připomněl jednu z největších dojivostí v Evropě, vysokou užitkovost v chovu prasat, ale především problém, kterým je konkurenčně ustát na trhu. Do debaty vstoupili i poslanec Marek Výborný a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský.

Na samotný závěr setkání převzali čtyři zástupci z jednotlivých okresů Pardubického kraje ocenění za významné zásluhy v oboru zemědělství. Za okres Pardubice jej převzal předseda představenstva Agrodružstva Klas Ladislav Štěpánek, za okres Chrudim Antonín Dalecký zastupující Zemědělské a. s. Vysočina, za Ústecký okres soukromý zemědělec Josef Ouřecký a Václav Klejch ze ZD Dolní Újezd za okres Svitavy.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 
 
 • Dopravní nehoda linkového autobusu u Bojanova…
 • Chrudimsko – Krátce před druhou hodinou odpolední došlo mezi Bojanovem a Křižanovicemi na Chrudimsku, konkrétně u Novomlýnského rybníku k havárii linkového

   
   
 • Na tři dny se uzavře komunikace z Lázní Bohdaneč do Přelouče. Důvodem bude pokládka nového asfaltu…
 • Pardubicko – V současné době probíhá rekonstrukce mostu na silnici II/333 z Lázní Bohdaneč do Přelouče. Jedná se o přemostění Černské strouhy,

   
   
 • Cena za teplo z Opatovic v příštím roce rodinný rozpočet zásadně nezatíží…
 • Pardubicko – Cena tepla od Elektráren Opatovice, a.s. (EOP) pro rok 2022 činí na nejvyšší úrovni 598,50 Kč/GJ včetně DPH.  I přes

   
   
 • Při požáru utrpěla jedna osoba popáleniny…
 • Pardubicko – V pondělí v podvečer pardubičtí profesionální hasiči zasahovali u požáru rodinného domu ve Svítkově. V plamenech byla jedna

   
   
 • Kraje bez fakultních nemocnic potřebují pro provoz velkých očkovacích center pomoc státu či praktiků…
 • Pardubice – V návaznosti na iniciativu nazvanou „Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům“ prosí Pardubický kraj,