Vyjádření Oblastní charity Pardubice k zavádějícím informacím o uprchlících na Hůrkách v některých médiích

Pardubice – Na serveru Novinky.cz vyšel 10. 5. v 16:11 článek s názvem Zbytek zakarpatských Romů v Pardubicích přežívá ve stanech. Seriozní novinářská práce není úkolem Oblastní charity Pardubice, přesto k takto jednostranné, zavádějící informaci nemůžeme mlčet. Již v době, kdy byla tato zpráva zveřejněna, stany, kde byli provizorně ubytováni romští čekatelé na vízum, byly prázdné a tito Romové na cestě do zařízení pro uprchlíky v Bělé Jezové.

Týden, kdy romští uprchlíci, čekali na to, až se k jejich dokladům a státní příslušnosti vyjádří povícero okolních zemí, byl pro všechny, kdo zajišťovali péči o tyto milé a přátelské lidi, velice náročný.

Nejen Oblastní charitu Pardubice proto mrzí zavádějící vyznění článku postaveného z převážné většiny na výpovědi a citaci politika z romské strany Roma Luma, který například nepravdivě  uvádí: „Zajišťujeme, aby Romové v pardubickém táboře měli alespoň dostatek jídla a neposílali děti do města žebrat."

Pravdou však je, že již od pondělí 2. 5. potravinovou a další pomoc za finanční podpory Pardubického kraje zajišťovala Oblastní charita Pardubice. Kolem pondělní půlnoci romští uprchlíci byli ubytováni v hasičských stanech na Hůrkách a spolu s hasiči jsme vyložili z charitní dodávky první várku základních potravin, plastového nádobí apod. V úterý ráno proběhlo první šetření situace na místě (Oblastní charita Pardubice + tlumočník od policie), od té doby dále třikrát za den podle zjištěných potřeb Oblastní charita Pardubice zajišťovala zásobování a podle vyjádření charitního koordinátora dobrovolnické služby a potravinové pomoci v KACPU Miloše Láška uskutečnila závoz pomoci přes tisíc kilogramů potravin, drogerie, hygienických potřeb a dále oblečení, bot, kočárků a domácích potřeb z charitní veřejné sbírky, ze zásob Sociálního šatníku a za finanční podpory Pardubického kraje. Není nám známo, že by romské děti museli žebrat! Zjištěná situace při pravidelných sociálních šetřeních na místě o tom rozhodně nesvědčí – veselé děti hrající si s darovanými míči, koloběžkami a dalšími hračkami.

Chápeme, že novinová zpráva o tom, že vše včetně individuální zdravotní péče o uprchlíky funguje, není publikačně zajímavá. Toto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se o to přičinili – složkám Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině – policii, hasičům, zdravotníkům, dále pracovníkům Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, kolegovi z Oblastní charity Pardubice Ivanu Červeňákovi, který je romským koordinátorem a pomáhal na místě s překladem, paní Magdaleně Karavayové z romské organizace Awen Amenca a paní Lucii Fukové, která pomáhala s koordinací pomoci místní romské komunity.

K řešení toho bylo opravdu hodně. Museli jsme zajistit obuv a oblečení nejen pro děti, na místo Charita dovezla osm dětských kočárků, nepočítaně dětských výživ, sunarů, plen, přebalovacích podložek, kosmetických a hygienických potřeb pro děti i dospělé. Na místě všichni zúčastnění včetně zdravotníků z KACPU, charitní zdravotní sestry, hasičů, koordinátora Miloše Láška a dalších pracovníků pardubické Charity řešili individuální zdravotní problémy včetně zajištění léků na epilepsii, péče o postiženou holčičku, léků na bolest v krku, střevní problémy. Na místo pracovníci Charity, hasiči a další několikrát zavolali zdravotnickou pohotovost či zavezli děti a dospělé do Pardubické nemocnice, kde se jim dostalo konkrétní pomoci.

Podle charitního koordinátora dobrovolníků Miloše Láška byla s romskými uprchlíky velmi dobrá spolupráce a byli to velice milí, přátelští a vděční lidé. O to víc nás mrzí, když jejich situaci někteří lidé využívají pouze ke své sebeprezentaci či jako námět alarmujícího článku.

OCHP Uprchlici Hurka 10052022
« z 13 »

Autor: Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice
Zdroj a foto:Oblastní charita Pardubice