Východočeská galerie pomáhá zprostředkovat umění i lidem se zrakovým handicapem…

Pardubice – Stálou expozici moderního českého umění umístěnou v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí, kterou galerie obohatila o prvky usnadňující vnímání umění návštěvníkům s tělesným a zrakovým hendikepem, si před Vánoci prohlédla Michaela Matoušková.

„Jako náměstkyni pro zdravotnictví mě potěšilo, že Východočeská galerie v Pardubicích využila příležitosti, požádala o grant z ministerstva kultury a zaměřila se na zpřístupnění expozice pro hendikepované spoluobčany s omezenou schopností pohybu a orientace, a to konkrétně pro nevidomé a slabozraké."

Cílem galerijních pracovníků bylo přiblížit těmto občanům výtvarná díla tak, aby i oni mohli vnímat vystavované exponáty svými smysly. Významnou změnou je, že zraku v instalaci významně pomáhá či jej úplně nahrazuje hmat a sluch. Vystavená díla byla doplněna pomůckami, které pomohou lidem s tímto handikepem. Kromě popisu Braillovým písmem je doplnili audionahrávkami a haptickými přepisy vystavovaného díla. Nevidomí si mohou obraz či sochu „osahat" a tedy procítit díky zmenšeninám v podobě reliéfů či díky 3D modelům umístěným vždy u díla a označeným ikonou ťapičky. Pro ředitelku Hanu Řehákovou je důležité zpřístupňovat expozice a konkrétní díla i dalším osobám s hendikepem. Rozvíjet galerii jako moderní instituci, jejímž posláním je být otevřená veřejnosti, zprostředkovávat své sbírkové předměty za účelem vzdělávání, studia a potěšení všem osobám bez ohledu na jejich sociální, zdravotní, kulturní, etnické či jiné odlišnosti.

Východočeská galerie zprostředkuje umění i lidem se zrakovým hendikepem
« z 4 »

„Východočeská galerie byla v minulosti zapojena i do projektů, ve kterých dlouhodobě spolupracovala s našimi nemocnicemi," uvedla Michaela Matoušková a jako příklad zmínila výtvarné dílny na odděleních LDN či přednášky o umění na odděleních psychiatrie a LDN. Jednou z pestrých společných aktivit zahrnutých do projektu Přátelská nemocnice byla spolupráce s nejmenšími pacienty s profesionálním ilustrátorem Petrem Korunkou. „Výstupem bude informační průvodce pro pobyt dětí v nemocnici. Obavy z vyšetření v nemocnici by dětem měl pomoci zahnat hodný doktor Vlček se svým Méďou, a to prostřednictvím tematického komiksu, fotografií i kreseb dětí. Karty pro příslušná vyšetření i léčbu děti v nemocnicích Pardubického kraje chceme dokončit na jaře roku 2022," uzavřela Michaela Matoušková.

Zdroj a foto: Pardubický kraj