Vnitřní nádvoří zámku brzo opustí lešení…

Pardubice – Rekonstruované prostory Zámku Pardubice v průběhu roku postupně vystupují ze zajetí stavbařů.

V letošním roce byla v červnu ve třetím podlaží paláce otevřena nová expozice uměleckého skla a sousední bývalé reprezentační prostory Pernštejnů, které budou součástí společenské části zámku. V září pak Pardubický kraj představil veřejnosti nové výstavní sály v hospodářských budovách na nádvoří, kde Východočeské muzeum instalovalo výstavu „Věci vyprávějí". Další práce pokračují uvnitř v paláci, v hospodářských budovách i na omítkách. Do konce roku zmizí lešení i z vnitřního nádvoří a celá tato stavební etapa skončí do května 2021.

Kontrolního dne se tento týden zúčastnil za Pardubický kraj také náměstek hejtmana Roman Línek: „Důležitým závěrem dnešního jednání bylo rozhodnutí o sjednocení barvy fasády na vnitřním nádvoří zámku. Vybírali jsme odstín bílé barvy tak, aby dobře propojil všechny části  zámku. Nyní se návštěvníkům může zdát, že je to jedna stavba, jeden velký dům, ale ten vznikal postupně mnoha dostavbami v různých obdobích,  úpravami či nahrazováním některých prvků a přidáváním nových. Naším cílem samozřejmě je, abychom nyní všem příchozím zprostředkovali co možná kompaktní vizuální dojem z celého nádvoří s renesančními arkádami," vysvětlil Línek.

Odsouhlaseny byly na kontrolním dnu také materiály na pískovcové a keramické dlažby v budoucí Pernštejnské expozici. Jedná se především o dva rytířské sály a místnosti, které s nimi sousedí ve druhém nadzemním podlaží, kde bude mimo jiné nová rodová galerie Pernštejnů s obrazy od akademického malíře Petra Nikla.

Stavební firma v současné době pracuje v paláci také na rozvodech elektroinstalace pro osvětlení expozice a v hospodářských budovách na stavbě kancelářských prostor Východočeského muzea. „Snad nám bude přát počasí na dokončení vnějších fasád na nádvoří zámku a na hospodářské části. Celá stavba by měla skončit do konce dubna 2021 a pak se bude instalovat Pernštejnská expozice. Na celou stavební část projektu za 128 milionů korun přispívá 95 milionů Evropská unie, 5,5 milionu státní rozpočet a 27,5 milionu zaplatí Pardubický kraj," dodal Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj