Vizualizaci Dopravního uzlu Pardubice je k vidění v Tyršových sadech…

Pardubice – Všechny čtyři módy dopravy propojuje Dopravní uzel Pardubice. Výstava tohoto projektu je umístěna v Tyršových sadech, kde byla instalována poté, co ji mohli shlédnout návštěvníci sportovních či kulturních akcí v ČSOB Pojišťovna aréně. Dříve také byla výstava na vlakovém nádraží v Pardubicích nebo v letištním terminálu Jana Kašpara na letišti Pardubice. Celkem je v parku umístěno dvanáct panelů, na kterých mohou všichni vidět vizualizaci, která více přibližuje, jak by měl vypadat Dopravní uzel Pardubice.

Multimodální centrum v Pardubicích se stane křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravní sítě a bude jediné svého typu v celé České republice. Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT. Projekt Dopravního uzlu Pardubice veřejnosti přibližuje výstava, která byla nejprve instalována v novém terminálu pardubického letiště a odkud se přestěhovala do nádražní budovy v Pardubicích, ČSOB Pojišťovna arény a nyní je v Tyršových sadech. Expozice je určena široké veřejnosti, která má jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s jednotlivými plánovanými projekty na železnici, silnici, vodě i ve vzduchu.

Dopravní uzel Pardubice představuje unikátní příležitost propojení všech čtyř dopravních módů, který dosud v České republice nemá obdoby. Sjednocení silniční, železniční, letecké a vodní dopravy v multimodální logistické překladiště na břehu Labe představuje komplexní a jedinečné dopravní centrum s vysokým potencionálem pro další rozvoj Pardubického kraje a celé České republiky. Jako místopředseda Hospodářského výboru Parlamentu České republiky vítám tuto iniciativu. Jsem pevně přesvědčen, že tento impuls povede ke zvýšení atraktivity a prestiže Pardubického kraje nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodním kontextu. Pardubice jsou městem se silnou dopravní tradicí, od kterého se ostatní města vždy inspirovala a osobně věřím, že tento projekt bude dalším z nich,” dodal poslanec Martin Kolovratník.  

Během výstavy, která byla v letištním terminálu Jana Kašpara umístěna od 18. června do 30. září prošlo téměř 70.000 cestujících. Jsem velice ráda, že se podařilo letiště zahrnout do strategie dopravní infrastruktury Pardubicka, kam rozhodně patří. Výstava ukázala cestujícím, které jsme na letišti odbavili, že budoucnost patří všem jejím druhům. Doprava je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů a kombinace silnice, železnice, vody a vzduchu zvyšuje komfort všech uživatelů. DUP je vizí budoucnosti,“ k výstavě doplnila ředitelka letiště Pardubice Hana Šmejkalová.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš vidí v letecké dopravě budoucnost. „Moje vize je jasná. Kromě cestujících za dovolenou oslovit i průmysl, zaměřit se na cargo dopravu. Pokud se nám to podaří a dokážeme u nás ve středu republiky vybudovat překladiště zboží z vody na koleje a z kolejí do vzduchu, bude to skvělé.“

Druhou zastávkou této výstavy bylo vlakové nádraží v Pardubicích. Expozice s plánky Dopravního uzlu Pardubice byla na nádraží umístěna od září do prosince. V tomto období prošlo nádražím přes 100.000 cestujících. Právě železnice má v tomto projektu velkou úlohu.

„Nedílnou součástí dopravního uzlu je v současnosti připravovaná modernizace samotného železničního uzlu. SŽDC si jako správce a zároveň investor uvědomuje, o jaký klíčový záměr se jedná, a to nejen v rámci regionu,“ uvádí generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

I na třetí zastávce této expozice tedy v ČSOB Pojišťovna aréně vidělo vizualizaci Dopravního uzlu Pardubice přes 100.000 návštěvníků arény.

Proděkan Dopravní fakulty Jana Pernera Radovan Soušek dodává: „Pro mě jako osobu v dopravě to znamená mnoho. Propojení všech módů dopravy se tady v Pardubicích nabízí. Pardubice historicky vyrostlyna dopravě. Když se podaří všechny módy propojit a nabalí se k tomu infrastruktura a turismus, tak to bude fantastické.“

Nedílnou součástí multimodálního centra je ale i silniční infrastruktura. Projekt počítá nejen s výstavbou obchvatů krajské metropole, ale i dalších měst a s přeložkami a budováním nových silnic. Modernizovány mají být i silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje a vzniknou i nové cyklostezky. Samotné multimodální centrum a veřejný přístav na stávající silniční síť napojí nová silnice III. třídy. Umožní také napojení průmyslové zóny Semtín. Projekt počítá se zkapacitněním místních komunikací a s vybudováním záchytných parkovišť. „Dopravní uzel je pro naše podnikatele docela zásadní věc. Myslím si, že doprava pokud kolabuje, což se nám stává, tak je to velký problém. Dostupnost dopravy a propojení v takovém rozsahu je v Pardubicích potřeba,“ doplnila výkonná ředitelka Krajské hospodářské komory Eva Malinová.

Nositelem projektu Dopravního uzlu Pardubice je krajská příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která se jej ujala podobně jako dalších klíčových rozvojových témat v regionu. Jedná se například o výstavbu přivaděčů k dálnici D35, které se podařilo začlenit do vládního memoranda. „Tento projekt považujeme za veleúspěšný. Naše organizace pro rozvojový fond Pardubice toto téma spravuje. V současné době je před dokončením dopadová studie, která má odpovědět na mnoho palčivých otázek,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Výstava je k vidění zdarma a najdete ji v Tyršových sadech.

  •  
  •