Vítání občánků se ruší, svatby zmenší…

Pardubice – V návaznosti nadnešní vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a opatřeními na to navazujícími město Pardubice s okamžitou platností až do odvolání ruší vítání občánků.

Svatební obřady budou probíhat normálně, je však třeba omezit počet svatebčanů na jednom obřadu na 25 osob. Město žádá, aby veřejnost toto pravidlo respektovala.

Zdroj: Statutární město Pardubice 

  •  
  •