Videospoty radí neslyšícím, jak se chránit před koronavirem…

Pardubice – Veřejnost má v současné době k dispozici řadu informací o tom, jak se chovat v nouzovém stavu daném epidemií koronaviru či jaká byla přijata opatření. O něco těžší to však mají nevidomí lidé, pro které není řada těchto zpráv k dispozici. Centrum pro dětský sluch Tamtam tak, ve spolupráci s psychology z Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, přišla s nápadem natočit několik krátkých instruktážních videí.

„Velká část neslyšících je zvyklá odezírat ze rtů, takže nošení roušek, které je na veřejnosti nyní povinné, je pro ně spolu s dodržováním doporučené minimálně dvoumetrové vzdálenosti při komunikaci velkou překážkou. Cílem minisérií videí je osoby s vadou sluchu informovat o tom, jaká platí bezpečnostní opatření a zprostředkovat jim informace spojené s prevencí. Například jak mají roušky či jinou ochranu dýchacích cest používat, jaké jsou časté chyby při dodržování bezpečnostních opatření, případně jak se infekce přenáší. Zároveň jim mají tyto videospoty pomoci orientovat se v záplavě informací, tak aby se dostali k tomu, co je pro ně klíčové," informuje za Centrum pro dětský sluch Tamtam Romana Procházková z pardubického pracoviště Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Na webu (www.idetskysluch.cz) a facebookovém profilu Centra pro dětský sluch Tamtam (www.facebook.com/detskysluch/) jsou nyní k dispozici celkem tři videa, která slouží jako informační servis pro neslyšící. Všechny videospoty jsou přetlumočeny do českého znakového jazyka a opatřeny titulky v českém jazyce (ty je však nutné zapnout na dolní liště obrazovky).

Pardubičtí občané mohou v případě potřeby využít i SMS tísňovou linku Městské policie Pardubice 732 138 290, která je určena neslyšícím a osobám s vadou řeči.

Radnice navíc, ve vazbě na již přijatá opatření spojená s onemocněním COVID-19, spustila novou informační linku, jejímž cílem je poskytnout občanům města, zejména seniorům, osobám se zdravotním omezením a osobám odkázaným na druhé pomoc při řešení krizových situací a zajišťování základních potřeb. Celkem sedm pracovnic je občanům k dispozici na telefonním čísle 466 859 859, a to ve všední dny v době od 7:00 do 16:00 hodin, přičemž tato speciální informační linka neslouží ke konzultacím zdravotního stavu.

Zdroj: Magistrát města Pardubic