Vedení Městské policie Pardubice převzal Jan Halda

Pardubice – Pardubičtí strážníci mají nového ředitele. Velet jim nově bude Jan Halda. Strážníky tak povede jeden z nejmladších ředitelů městských policií v republice. Ve věku 35let není žádným nováčkem. Nahradil v této pozici Rostislava Hübla, který posledním dnem roku 2022 odešel do důchodu.

K Městské policii Pardubice nastoupil Jan Halda už v květnu roku 2011. Začínal jako řadový strážník na obvodním oddělení. Přitom vystudoval Policejní akademii České republiky. Z obvodního oddělení přešel do oddělení výjezdových hlídek, kterému začal v roce 2017 velet. Z této pozice v roce 2018 postoupil do pozice náměstka ředitele pro výkon služby a vedoucího Útvaru přímého výkonu. V loňském roce pak uspěl ve výběrovém řízení na nového ředitele Městské policie Pardubice.

V následujícím roce čeká městskou policii obměna zastarávajícího počítačového vybavení. Před námi je i postupná obměna výstroje strážníků, kterou je potřeba pozdvihnout na lepší úroveň," nastínil Jan Halda věci, které městská policie v Pardubicích čekají v tomto roce. 

„Osobně bych také rád navázal na svého předchůdce v budování dobrého jména městské policie, úzké spolupráce s kolegy z magistrátu města a zlepšování pracovních podmínek strážníků. Jednou z výzev pro nás také bude nábor nových strážníků. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců. Přitom strážníci odvádějí v ulicích práci, kterou ale pro zřizovatele nikdo jiný zajistit nemůže. Naše práce nebude nikdy populární. Přesto je bohužel u části veřejnosti neoprávněně považována za podřadnou. Obecní a městské policie dnes obrovskou měrou přispívají k bezpečnostní situaci a jsou kolikrát "holkou pro všechno".  Povolání strážníka by si tak zasloužilo úplně jiné společenské uznání," dodal Jan Halda.

Ke změně vedení došlo také na pozici vedoucího útvaru přímého výkonu. Tento post od 1. ledna 2023 zastává Vladimír Erbs.

Vladimír Erbs jako absolvent Policejní akademie České republiky nastoupil k Městské policii Hradec Králové v lednu roku 2012 na pozici řadového strážníka a od roku 2014 jako velitel družstva pořádkové jednotky Městské policie Hradec Králové, kde působil až do loňského roku. Po úspěšném výběrovém řízení od 1. ledna 2023 zastává pozici vedoucího Útvaru přímého výkonu u Městské policie Pardubice. 

„Osobně si myslím, že Městská policie Pardubice má obrovský potenciál, na kterém se dá dobře stavět, a pevně věřím, že ve spolupráci s panem ředitel Haldou se nám podaří kvalitně rozvíjet Městskou policii Pardubice ku prospěchu všech občanů. Setkáváme se jako strážníci s tím, že občané mnohdy nedovedou docenit náročnost našeho povolání. Domnívám se ale, že toto by se nám mohlo postupem času podařit změnit. Jsem rád, že Městská policie Pardubice je všeobecně vnímána pozitivně a kvalitně plní službu občanům. Také ale věřím, že načerpané zkušenosti od Městské policie Hradec Králové zde plně využiji po všech stránkách," uvedl Vladimír Erbs.

Autor: Bc. Jiří Sejkora – Preventivní a informační služba Městská policie Pardubice
Zdroj a foto: Městská policie Pardubice