Vědec Michal Holčapek převzal v USA prestižní cenu za výzkum

Pardubice – Analytický chemik Michal Holčapek z Univerzity Pardubice převzal v USA jako první Čech Cenu Herberta J. DuttonaZásluhu na tom má jeho dlouholetý výzkum lipidů na Fakultě chemicko-technologické. Ten mimo dalších výsledků vyústil v metodu, která umožní detekovat několik typů rakoviny.

AOCS (American Oil Chemists´ Society) je přední vědecká organizace, která se věnuje výzkumu v oblasti olejů, tuků, lipidů, bílkovin, povrchově aktivních látek. Společnost, jejíž tradice sahá do roku 1909, má významnou analytickou divizi. Právě ta uděluje vždy jednou ročně pouze jediné světové vědecké osobnosti cenu za významný přínos.

„Jsem velmi potěšen, že můj výzkum získal tak prestižní uznání. AOCS mi pomohl spolupracovat s dalšími kolegy pracujícími ve stejném oboru," uvedl prof. Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Michal Holčapek je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a zabývá se analýzou tuků – lipidů více než dvacet let. Analýzami například dokázal rozdělit všechny existující typy izomerů triacylglycerolů a detailně charakterizovat rostlinné oleje a živočišné tuky. Jeho skupina vyvinula metody pro rozpoznání falsifikace drahých rostlinných olejů nebo pro stanovení obsahu esenciálních mastných kyselin, což je důležitý parametr charakterizující nutriční hodnotu potravin nebo stanovení trans mastných kyselin, které jsou podle současných zdravotních doporučení ve větším množství nežádoucí. Nejnověji směřuje výzkum jeho týmu k nové metodě, která by zrychlila detailní stanovení všech triacylglycerolů v biologických vzorcích.

Fotografie z předání v USA_zleva Craig Byrdwell, jeden z předchozích držitelů ceny, oceněný Michal Holčapek z UPCE a Lisa Clement z Analytical Division AOCS

Na konci roku 2021 výzkumníka ocenil také ministr školství Cenou za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd.

Výsledkem jeho výzkumu je také metoda, která z kapky lidské krve umožní zjistit onemocnění rakovinou slinivky už v počáteční fázi. Na tuto metodu drží univerzita od roku 2020 evropský patent a patentová řízení pro detekci dalších druhů rakoviny probíhají. Nyní se vědec blíží k fázi zavedení klinického testování nové metody. Univerzita již založila spin-off s českou firmou FONS JK Group a.s., která provozuje klinické laboratoře. Screeningová metoda detekce rakoviny by v případě úspěšných testů mohla být pro pacienty k dispozici během několika let. Metodu týmu prof. Holčapka loni publikoval významný vědecký časopis Nature Communications.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice