Vědci a studenti Univerzity Pardubice modernizují výuku pomocí mobilu…

Pardubice – Mladí vědci a studenti ze dvou fakult Univerzity Pardubice úspěšně ukončili dvouletý projekt, díky kterému se budou středoškoláci vzdělávat na základě moderní interaktivní výuky. Nové materiály využijí zejména školy se zaměřením na dopravu a spoje. O atraktivní výuku mají ale zájem i další školy. Mobil bude ve výuce nezbytný.

Tvůrci z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní kladli při vývoji výukového softwaru důraz na využití takových forem zpracování jednotlivých témat, která odpovídají návykům současné generace studentů. Charakteristický je pro ni jeden znak, jedná se o generaci, která se narodila „s mobilem v ruce“. „Pokud chceme současnou generaci studentů zapojit do vzdělávání v maximální možné míře, musíme pro ně vytvořit takové prostředí, které je pro ni přirozené. Je to prostředí, v němž bude hrát prim mobil, respektive všechna zařízení fungující na bázi internetu,“ říká hlavní řešitel projektu Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera.

Obsah výukových materiálů tvoří interaktivní prezentace, video nahrávky, k zopakování látky je využita aplikace KAHOOT. Veškeré výukové texty jsou namluveny ve formátu mp3 tak, aby je studenti mohli poslouchat kdykoli. Součástí softwaru jsou také zadání případových studií k jednotlivým tématům, což studenty podnítí ke skupinové práci a současně je donutí kriticky se zamyslet nad jejich řešením.

Studijní materiály jsou primárně určené pro výuku na devíti středních školách sdružených v Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky. Ty už s materiály pracují. Celkem má ale o moderní výuku zájem už přes dvacet škol. S vyučujícími i studenty odborníci konzultovali témata, aby veškeré jejich výstupy byly atraktivní pro současnou generaci. Odborníky z Dopravní fakulty Jana Pernera ale začali na základě pozitivních ohlasů už během projektu oslovovat ředitelé dalších středních škol. Jednou z nich byla například SOŠ Frýdek-Místek. Letos mladé vědce oslovila Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice nad Labem s dotazem, zda by bylo možné využívat zejména výukový software.

„Zajímavé je, že obě školy primárně nenabízejí vzdělávání v oboru dopravy a spojů, nicméně hlavní myšlenka projektu, tedy modernizovat výuku na střední škole v kontextu současné generace studentů se dá aplikovat napříč všemi obory,“ říká Dalibor Gottwald.

V současné době se s výukovým materiálem začínají seznamovat učitelé i studenti na středních školách a připravuje se také webinář pro další střední školy zajišťující vzdělávání v oboru dopravy a spojů, který je seznámí s projektem. Odborníci navíc chtějí v projektu pokračovat i nadále. Komunikují se zástupci Pardubického podnikatelského inkubátoru, stejně jako se zástupci Odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, se kterými mladí akademici pracují na platformě, prostřednictvím které by mohli výukový software v modifikované podobě implementovat do širšího okruhu středních škol.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62