V září začíná dostavba křižovatky Palackého u nádraží…

Pardubice – Tendr na zhotovitele dostavby křižovatky Palackého na silnici I/37 byl dokončen. Vítězem soutěže se stala Skanska. 

Předmětem stavby je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. Silnice I/37 je při průchodu MÚK Palackého navržena v kategorii MS4dck 24,5/70. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou krajnicí. Dostavbou křižovatky dojde k propojení stávajícího čtyřpruhové profilu ve směru od Hradce Králové s již zprovozněným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim.

Začátek stavby je situován u mostu přes železniční trať Pardubice – Hradec Králové, kde dochází k napojení a částečnému překrytí na stavbu „I/37 Pardubice–Trojice, II. etapa“. Trasa pokračuje přes stávající most ve směru na Hradec Králové a křižuje větev Centrum – Chrudim. Za mostem klesá do blízkosti trafostanice ČEZ a  areálu soukromých garáží, přechází přes přesypaný objekt podjezdu a  opět stoupá směrem k Hradci Králové. Na konci trasy se komunikace napojuje na stávající čtyřpruhové uspořádání a  končí před mostem přes Labe. Celková délka trasy včetně překrytí se sousední stavbou je 1023 metrů. Hlavní trasa začíná navázáním na dokončenou stavbu „I/37 Pardubice–Trojice“ (zprovozněna v 10/2017). Trasa hlavního stavebního objektu dále pokračuje směrem k Hradci Králové.

Další částí hlavní trasy je zaslepení stávající sjízdné rampy ve směru od Chrudimi do centra. Rampa bude stavebně ponechána a ve výhledu může sloužit pro oddělený provoz městské hromadné dopravy.

Dne 24. 7. 2019 byla podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem. Tím se stala firma Skanska. Majetkoprávní příprava je dokončena. Vykoupeny jsou všechny potřebné pozemky (stav k 06/2019). Také jsou vydaná všechna pravomocná stavební povolení. Předpoklad zahájení stavby je v září 2019. Ukončení stavebních prací a uvedení do provozu se odhaduje na rok 2021.

Zdroj: ŘSD

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •