V Trhové Kamenici uvedli do zkušebního provozu novou čistírnu odpadních vod…

Chrudimsko – V Trhové Kamenici na Chrudimsku dokončili nejrozsáhlejší projekt v její historii. Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod je hotová. Na zprovoznění ČOV se jel podívat i radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

„Zkušební provoz byl úspěšně zahájen. Potrvá zhruba jeden rok. V této chvíli už je na kanalizaci napojeno kolem padesátky domácností, další by se měly postupně přidávat. Jedná se o velmi důležitou stavbu, a to nejen pro Trhovou Kamenici, ale i pro širší okolí. Obcí protéká řeka Chrudimka vedoucí přes Horní Bradlo až k Seči. Ovlivňuje tedy jak tuto rekreační oblast, tak i samotnou Sečskou přehradu jako zdroj pitné vody. Především z hlediska životního prostředí se jedná o velmi významnou a potřebnou investici,“ vysvětlil radní Krčil.

Stavba kanalizace stála více než 130 milionů korun, obec na ni získala dotaci ze Státního fondu pro životní prostředí v hodnotě 70 milionů korun. Dalších 8 milionů korun poskytl Pardubický kraj. Na zbývající náklady si obec vzala úvěr.

Kromě Trhové Kamenice navštívil radní Miroslav Krčil také sousední obec Včelákov. I tady si prohlédl místní ČOV, která je zde v provozu již od roku 2014. „Ve Včelákově čistírna funguje a plní svoji roli, napojeny jsou na ni snad všechny domácnosti i většina chalupářských objektů. Pouze Dolní Babákov, jedna z místních částí Včelákova, není odkanalizována. Připojení ke kanalizaci zde není z ekonomického hlediska možné. Namísto toho zde připravují projekt decentralizovaného odkanalizování prostřednictvím domácích čistíren odpadních vod,“ sdělil Miroslav Krčil.

Se starostou Včelákova Janem Pejchou radní hovořil i o dalších investicích. Jednu z těch větších představuje pořízení nového lisu kalů do provozu ČOV v hodnotě 2 milionů korun, na který získal městys 90% dotaci.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • „Chtěl jsem být jako hvězdy, které jsem obdivoval,“ řekl nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek…
 • Pardubice – „Každý má nějaký sen, čeho by chtěl v životě dosáhnout. Já jsem si svou cestou vybral poměrně záhy. Miloval

  •  
  •  
 • Východočeské divadlo Pardubice uvede odloženou premiéru hry Venkov…
 • Pardubice – Na podzim minulého roku Východočeské divadlo Pardubice nastudovalo vztahový thriller Venkov. Naplánovanou premiéru však odsunul koronavirus. První diváci

  •  
  •  
 • Srdcařem roku je v Pardubickém kraji hlinecký živnostník Josef Fidler…
 • Pardubice/Hlinsko v Čechách – Kdo se stal Srdcařem roku v soutěži Živnostník roku, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v kongresovém sále Paláce Pardubice?

  •  
  •  
 • Kraj investuje do obměny dalších 125 lůžek…
 • Pardubice – Krajští radní schválili na svém pondělním jednání uvolnění pěti milionů korun pro své příspěvkové organizace ve zdravotnictví na

  •  
  •  
 • Knihovna připomíná na Přihrádku nově i básníka Petra Kabeše…
 • Pardubice – Pohled na generaci literátů, která se formovala v Pardubicích v 60. letech minulého století, nyní v Knihovním centru U Vokolků

  •  
  •