V Poličce byl otevřen stacionář pro práci s problémovými dětmi…

Polička – V areálu SOŠ a SOU Polička byl slavnostně otevřen nový denní stacionář, který provozuje Středisko výchovné péče ALFA. To nabízí služby pro řešení výchovných problémů dětí. Kromě nového prostoru detašovaného pracoviště v Poličce je nyní v řešení využití prostoru bývalé hygieny ve Svitavách.

"Denní stacionář v Poličce bude sloužit pro neústavní řešení výchovných problémů dětí. Ty mohou být po dobu nezbytně nutnou vzdělávány ve stacionáři, kde s nimi zároveň odborníci pracují tak, aby byl následně možný jejich návrat do klasického vzdělávacího procesu a třídního kolektivu," řekl hejtman Martin Netolický s tím, že kapacita stacionáře, který sídlí v jedné části areálu SOŠ a SOU Polička, je osm dětí. Hejtman zároveň připomněl jednání o bezúplatném převodu budovy bývalé hygieny ve Svitavách, která by pomohla organizaci k dalšími zkvalitnění poskytované péče.

Středisko výchovné péče ALFA je školské zařízení, které je k dispozici rodičům a školám pro řešení výchovných problémů dětí. SVP ALFA nabízí ambulantní, stacionární a internátní služby dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání. Dále nabízí středisko své služby rodičům a všem pedagogickým pracovníkům. Bezplatné služby jsou poskytovány formou ambulantní (ve Svitavách a na detašovaných pracovištích), terénní (práce s třídními kolektivy a celými rodinami) a celodenní pro území celého okresu Svitavy. Sídlo organizace je ve Svitavách. Zřizovatelem SVP ALFA je Květná Zahrada, z.ú. 

Zdroj a foto: Pardubický kraj