V Pardubicích přibyly kontejnery na jedlé oleje…

Pardubice rozšiřují separaci odpadu na další komoditu. Po roce přibyly v ulicích města oranžové kontejnery určené výhradně na sběr jedlých olejů a tuků. Pardubice tak v předstihu plní novou povinnost danou vyhláškou Ministerstva životního prostředí, zajistit od roku 2020 oddělený sběr použitých olejů a tuků z domácností.

„Ještě před vydáním novely zákona jsme loni v březnu zahájili pilotní projekt sběru olejů na území sídliště Dubina. Projekt se osvědčil, prostřednictvím pěti kontejnerů se v průběhu roku sebralo 405 kg olejů. Proto svozová firma Služby města Pardubic – Odpady a.s. v průběhu dubna rozmístila dalších 20 nádob v různých částech města,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, do jejíž gesce spadá i péče o životní prostředí.

Dosud mohli obyvatelé Pardubic jedlé oleje a tuky, například po smažení, odevzdávat v uzavřených plastových nádobách (ideálně PET lahvích) pouze ve sběrných dvorech. Tato možnost platí i nadále, mimo to je ale celkem 25 kontejnerů, do nichž se jedlé tuky ukládají také v uzavřených nádobách, rozmístěno jak v sídlištní, tak starší zástavbě. „Speciální kontejnery jsou umístěny většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad (jako je papír, plasty, sklo), barevně se ovšem liší, mají oranžovou barvu. Rozhodně do nich ale nepatří minerální oleje,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů či tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do kanalizace. Odpadní oleje a tuky totiž ulpívají na stěnách kanalizačních trubek a ucpávají je. Jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní prostředí. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která může být využita například v energetice, hodí se i pro výrobu biopaliv nebo maziv a podobně.


Rozmístění nádob na odkládání rostlinných olejů a tuků:

Městský Obvod I (celkem 6 ks):

 • Havlíčkova – dvůr za čp. 1960, 1921, 1887
 • Závodu Míru u čp. 1822
 • Karla IV. 2037-2039
 • Sídliště Tesla 1214
 • Sezemická x Wintrova
 • Husova x Winternitzova

Městský Obvod II (celkem 6 ks):

 • Polabiny I. Družstevní 138
 • Polabiny II. Prodloužená 286-293
 • Polabiny III. Družby 341-343
 • Polabiny IV. Grusova 414-417
 • Polabiny IV. Labský palouk 496
 • Cihelna – Kunětická 107

Městský Obvod III (celkem 7 ks):

 • Erno Košťála 989
 • Erno Košťála 957-58
 • Bartoňova mezi 839 a 841
 • Jana Zajíce vedle 953
 • Na Drážce před čp 1549 – 1551
 • Na Drážce 1555
 • Blahoutova x K Lesu

Městský Obvod V (celkem 6 ks): 

 • Jilemnického z boku čp. 2194 – u separačních nádob
 • Dražkovice 91
 • Pichlova 2539
 • Wolkerova z boku čp. 2096
 • Svobody 2490 – u kruhového objezdu
 • Široká x Chrudimská – stanoviště kontejnerů

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 •  
 •