V Pardubicích pomůže s úsporami energetický management

Pardubice – Městu Pardubice pomůže se snižováním energetické náročnosti budov energetický management. Ten bude hledat cesty k úsporám spotřeby elektřiny a plynu ve všech budovách vlastněných městem. Reaguje tak na prudký růst cen energií a nepříznivé prognózy jejich dalšího vývoje.

„Při stávajících cenách energií a prognózách jejich dalšího vývoje musíme všichni hledat cesty, jak v tomto segmentu maximálně ušetřit. To se samozřejmě týká i měst a obcí. My jsme zvolili cestu vybudování energetického managementu, tedy systematického procesu monitorování, kontrolování a provádění opatření směřujících ke snižování energetické náročnosti městských budov a ověřování jejich účinnosti," řekl primátor Pardubic Martin Charvát. Jeho základem bude energetický dispečink, který město buduje. Zatím funguje na čtyřech budovách a město v současné době hledá dodavatele dispečinku pro další objekty ve svém vlastnictví. Mimo to již zadalo zpracování analýzy energetických úspor na objektech v majetku města, kterou pro něj zpracovává Technická univerzita v Ostravě. „Tato analýza, vedle funkčního energetického dispečinku, bude základem pro energetický management," dodal primátor.

„Energetický dispečink, který zaznamenává spotřeby energií na budovách a upozorňuje na veškeré anomálie v odběru, chceme spustit postupně na většině z našich 60 budov. Rozšíření přijde zhruba na čtyři miliony korun, ale při vyhodnocování spotřeby energií a návrhům opatření na snižování energetické náročnosti, které musí jít ruku v ruce s monitorováním spotřeby, se zcela jistě vyplatí," doplnil náměstek primátora Jan Nadrchal.

V současné době mají Pardubice uzavřeny smlouvy s dodavateli na dodávky plynu i elektrické energie do konce letošního roku. Letos tak budou, opět prostřednictvím energetické burzy PXE, vybírat dodavatele pro období let 2023 až 2025. „Vzhledem k mezinárodní politické situaci a situaci na komoditním trhu lze očekávat, že bude obtížné vybrat pro následující dodávkové období silného a spolehlivého dodavatele. Proto se budeme snažit uzavřít kontrakt na co nejdelší období (maximálně tři roky)," dodal náměstek Nadrchal.

Autor: Nataša Hradní
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic