V P-PINK umíme pracovat s talenty

Pardubice – Školy se hemží talenty a je potřeba je objevit, podpořit, nasvítit a odstartovat správným směrem. Studenti středních škol mají přirozeně vysokou kreativitu a z ní se odvíjejí nápady. Někdy využitelné, někdy trochu bláznivé. To potvrdila na konci března i soutěž „Prezentiáda 2022" na Mozartově gymnáziu v Pardubicích. Když se studentíci navzájem trochu vyhecují, tak dokáží svůj nápad i sebe srozumitelně a lákavě „prodat". A to je právě podhoubí, které se dá využít v podnikání. Mladí, akční, s nápadem… S nimi Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK, umí pracovat.

Proč byl zástupce P-PINK v porotě

Úkolem Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK, je pomoc rodícím se podnikatelům. Začíná to vyhledáváním talentů a potenciálních budoucích podnikatelů. Velkým zdrojem jsou mimo jiné i všechny střední školy v našem kraji. Robin Langer, manažer inkubace P-PINK, pracoval v porotě při soutěži Prezentiáda 2022.

Objevil se mezi studenty nějaký náš budoucí klient?

Co na to říká Robin Langer: „Mladí lidé jsou naší budoucností a je potřeba podporovat je a dávat jim možnosti, aby nalezli své silné stránky a také své osobní vášně. Pokud zjistí, v čem jsou dobří a co je baví, tak to pro ně může být i návod, jakým směrem by mohla směřovat i jejich budoucí profesní kariéra a ta má – jak je známo – mnoho podob i třeba ve formě zahájení vlastního podnikání."

Autor: Hana Štěpánová – P-PINK 
Zdroj a foto: Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.