V našem kraji se neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích…

Pardubice – Zastupitelstvo Pardubického kraje, které tentokrát jednalo v Českých Heřmanicích, schválilo Územní energetickou koncepci Pardubického kraje (ÚEK) na dalších 25 roků, to znamená až do roku 2043.

Energetická koncepce kraje musí být v souladu se záměry Evropské unie, která se zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 procent oproti roku 1990. „To bude klást nároky na energeticky úsporná opatření ve všech oblastech, a to jak v domácnostech, tak i ve službách a průmyslu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

Odborníci vypracovali dvě možné varianty budoucího vývoje v této oblasti – variantu cíleného rozvoje a variantu nízkouhlíkovou. „Obě varianty počítají s úspornými opatřeními. Budou se týkat výměny kotlů na tuhá paliva,  výstavby nízkoenergetických domů i většího využití zemního plynu. Různý je rozsah využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. Ani v jedné variantě se zatím v našem kraji neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích,“ shrnul závěry koncepce Línek.

Podle koncepce budeme v kraji potřebovat třídírny odpadů, které budou napomáhat jejich materiálovému, ale i energetickému využití v mnohem větší míře než dosud. Můžeme počítat také s rozvojem alternativních paliv v dopravě a větším zapojením do programu Energeticky úsporná obec. „Úsporná opatření dlouhodobě podporujeme i na majetku kraje a ve zřizovaných organizacích. Nové úkoly pak budou stát i před provozovateli elektrických sítí,“ nastínil další vývoj náměstek Línek.

Územně energetická koncepce bude každých pět let aktualizována a přezkoumána.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •