V Luži se brání proti ničení silnic v průjezdním úseku obce. Nákladní vozy obsluhující stavbu D35 je devastují, zhoršují životní prostředí a zvyšují riziko bezpečnosti občanů…

Luže – V úterý se uskutečnilo jednání zástupců města Luže, obce Lozice, Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a dalších účastníků jednání. Hovořilo se o situacích, které nastávají na silnicích z důvodu přetěžování vozovek nákladními kamiony při přepravě materiálu na výstavbu dálnice D35. Zdejší obyvatelé podali petici, jež se zabývá extrémně zvýšenou nákladní dopravou na průjezdních silnicích. Z tohoto důvodu ziniciovali ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec a náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš úterní schůzku.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš pečlivě sleduje problematiku při výstavbě dálnice. „Je jasné, že dálnice D35 nám v budoucnu usnadní cestování, zkrátí dojezdovou dobu do naplánovaných míst, ale také značně ulehčí krajským komunikacím. Některé z nich jsou v současné době ničeny nákladními vozy, jež obsluhují výstavbu dálnice. Museli jsme dokonce některé z využívaných silnic úplně uzavřít, neboť jejich stav nedovoluje bezpečné užívání. Samozřejmě nechceme, aby tato situace nastala nejenom u dalších krajských komunikací, ale právě i v téměř lázeňském městě Luži a přilehlých obcích. Proto jsme uspořádali toto jednání,“ sdělil Kortyš a dodal: „Hlavním záměrem bylo usednout k jednomu stolu se všemi kompetentními osobami a najít vhodná řešení, jak dále postupovat, abychom vyšli vstříc místním obyvatelům a zároveň si nenechali likvidovat silnice.“

Starostka Luže Veronika Pešinová příchozí seznámila s místní problematikou. Klíčovými aspekty označila kupříkladu havarijní stav komunikace přes místní část Radim. Další diskutovanou problematikou se stal příjezd od Skutče. Zástupce ŘSD ČR Stanislav Král přítomné obeznámil s mírou dopravní obslužnosti v rámci výstavby dálnice a sdělil, že by tudy nákladní vozidla již neměla jezdit v takové míře. Vedoucí odboru dopravy města Chrudim Martin Klimek dodal, že celou situaci nelze zlepšit jen díky úpravám dopravního značení. Například v Lozicích se rychlost měří, ale z dostupných výsledků je známo, že není překračována. Tedy využívání těchto komunikací se stále pohybuje v zákonných mezích. Veškeré problematiky je třeba řádně s časovým odstupem zdokumentovat, aby bylo poničení od vozů mířících na výstavbu dálnice prokazatelné. Poté budou učiněna další opatření.

Starostka Luže Veronika Pešinová
« 1 z 10 »

„Škody na majetku bude možné nadefinovat až po ukončení staveb ŘSD. Správa a údržba silnic Pardubického kraje využívá georadar a laserscanner, díky nimž máme zmapovanou celou silniční síť. Tyto služby nám dopomohou porovnat chátrání našich silnic od počátku až do konce výstavby dálnice,“ řekl ředitel SÚS Pk Miroslav Němec. 

Obyvatelé města Luže a obce Lozice podali petici, jež se týká vysoké intenzity dopravy komplikující přepravu v místním katastru a pohyb chodců. Vysokotonážní doprava mimo jiné ničí komunikace, chodníky, narušuje statiku budov, deformuje fasády, ale především narušuje bezpečnost obyvatel, hlavně dětí. Celá situace se dotýká nejen dopravy a bezpečnosti, také však snížení potenciálu cestovního ruchu a pohybu turistů, v neposlední řadě pacientů a návštěvníků Hamzovy odborné léčebny.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •