V kraji se lepší podmínky pro cyklisty…

Pardubice – I když se může zdát, že se výstavba infrastruktury pro cyklisty a in-line bruslaře v našem kraji vylepšuje jen pomalu, při podrobném pohledu je vidět za uplynulé čtyři roky velký pokrok.  Vyplývá to z vyhodnocení plnění Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji.

Koncepci máme zpracovanou nyní na období do roku 2020. Na jejím naplňování budeme dále pracovat a zároveň budeme podporovat subjekty, které jsou nositeli realizace jednotlivých rozvojových priorit a opatření, “ říká radní pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný. „Prioritou pro nás stále zůstává budování infrastruktury dálkové cyklotrasy č. 2 – Labská stezka. Rychlost výstavby závisí na zajištění financování a v neposlední řadě i na tom, jak se podaří vykupovat jednotlivé potřebné pozemky. Neustále jednáme i s Jihomoravským krajem o možnosti propojení obou krajů dálkovou cyklotrasou č. 24 Svitava v úseku Skrchov a dál směrem na Letovice, kde momentálně není dořešeno komfortní pokračování trasy z území Pardubického kraje dál,“ doplňuje radní.

V minulých letech se v kraji podařilo dokončit úplně nebo částečně 18 investičních záměrů cyklistické infrastruktury, které byly navrženy v dokumentu, například kilometrový úsek Počapelské Chalupy – Počaply, kilometrový úsek Pardubice, Vinice – Stará vojenská plovárna, semikilometrový úsek Vysoké Mýto – Hrušová a další.

„Vznikly tu čtyři Bike resorty,  například traily Na Vinicích ve Vysokém Mýtě v celkové délce 2,14 km s různým stupněm náročnosti nebo v Brněnci Brněnecké prameny – navazující produkt na Březovský trail s napojením na dálkovou cyklotrasu č. 24 Svitava. Tratě jsou určené pro širokou veřejnost a můžete je navštívit,“ doporučuje radní. Více informací najdete na krajském turistickém portálu  www.vychodni-cechy.info/bikeparky-sjezdove/.

„Jako adrenalinový cyklista mám radost i ze vzniku náročných tras pro horská kola. K těm stávajícím přibydou singletracky Glacensis, Singletrack Orlicko-Kladsko a Na hranici na hraně, které získaly dotaci z evropských fondů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v prioritní ose 2. V rámci projektu Singletrack Orlicko – Kladsko budou vybudována i dvě parkoviště – nástupní místa v Červenovodském sedle,“ dodává Živný. Více o schválených projektech najdete na www.cz-pl.eu/vyzvy-k-predkladani-projektu-a-prehled-schvalenych-projektu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •