V Globusu můžete přispět do Tříkrálové sbírky…

Pardubice – Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci po Novém roce koledníci Tříkrálové sbírky do ulic a obcí nevyšli. Přispět do Tříkrálové sbírky lze prostřednictvím ONLINE koledy na www.trikralovasbirka.cz.

Na Pardubicku můžete přispět také v supermarketu Globus a v dalších obchodech, firmách a institucích, jejichž aktualizovaný seznam naleznete spolu s dalšími informacemi o Tříkrálové sbírce na https://pardubice.charita.cz/tks/.

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky Oblastní charita Pardubice použije zejména na podporu paliativní ambulance, která je součástí domácí hospicové péče a k rozšíření pečovatelské služby a služeb pro rodiny s dětmi. Další prostředky mohou být použity na přímou pomoc lidem v nouzi, řešení mimořádných situací či humanitární projekty v Indii.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice: „Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice dál vyrážejí do „terénu“ a pokračují v pomoci potřebným a  doufáme v pomoc veřejnosti i v této náročné době.  Také díky darům do tříkrálových pokladniček se nám dařilo rozšiřovat naše služby a poskytovat je na profesionální úrovni. Dnes více než jindy potřebujeme tuto pomoc a děkujeme vedení pardubického Globusu a všem dárců za podporu naší práce.“

Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 24 ledna 2021. Podpořit služby Oblastní charity Pardubice můžete také darem na sbírkový účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90. Více také na https://pardubice.charita.cz/tks/. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Zdroj: Oblastní Charita Pardubice

  •  
  •