V Dolní Lipce by mohlo vzniknout železniční muzeum…

Orlickoústecko – Pardubický kraj jedná se Správou železnic o získání areálu bývalé výtopny u železniční stanice v Dolní Lipce. Ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku mohl být areál přeměněn na železniční muzeum.

V tuto chvíli je v areálu deponována parní lokomotiva, která celé léto každou sobotu vyráží na trať Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Hanušovice. O možnostech rozvoje jednal v pátek s majiteli žambereckého muzea hejtman Martin Netolický.

„Se Správou železnic jednáme o způsobu trvalého převodu areálu bývalé výtopny. Tu nyní máme v nájmu, aby bylo možné zde deponovat lokomotivy pro sobotní prázdninový provoz parních vlaků. Naším cílem je však dlouhodobý rozvoj areálu, který je z mého pohledu unikátní v tom, že v něm je většina zařízení dochována a především ve funkčním stavu," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Chceme ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií připravit záměr náplně potenciálního železničního muzea. Budeme také zjišťovat možnosti čerpání evropských fondů v rámci přeshraniční spolupráce. Proto budeme hledat partnera na polské straně. Jsem přesvědčený, že by tímto mohla oblast Králicka získat do budoucna další turistickou atrakci," řekl Martin Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj