V Alzheimercentru Pardubice byla vysvěcena nová kaple…

Pardubice – Novou kapli v Alzheimercentru Pardubice vysvětlil biskup Královohradeckého biskupství Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek.

 „Nepodceňujeme ani neopomíjíme duchovní důležitý aspekt života našich klientů. Proto také do našeho centra pravidelně dochází duchovní představitelé. Jsme rádi, že můžeme našim klientům nabídnout, nyní již přímo v prostorách našeho Alzheimercentra, i místo pro bohoslužby. Chceme také, aby kaple sloužila nejenom pro pravidelné liturgie, ale také jako místo pro setkávání lidí. Území s duchovním rozměrem, kde je možné se v průběhu dne jen tak zastavit a zapřemýšlet o světě kolem nás a věcech, které nás třeba trápí. Hledat pak třeba sílu v sobě, ale i podporu jinde, abychom byli schopni zvládat překážky, které nás v životě potkají,“ uvedla ředitelka Alzheimercentra Pardubice Eva Kunátová Holečková.

Biskup Královohradeckého biskupství Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek při posvěcení kaple vyslovil „každý předmět, který při bohoslužbě používám, je přinesený z božího chrámu. Pohled na tyto předměty zrcadlí vědomí, že Bůh je nad námi i s námi. V našich myšlenkách jde o symbolické propojení skutečného pobývání v božím chrámu a v naší nové kapli.  Pokropení svěcenou vodou se symbolem křestu“.

„Zájem našich seniorů o účast na bohoslužbách roste. Již 10 klientů je připraveno na boží přijímání“ – doplňuje ředitelka Alzheimercentra.

vysvěcení nové kaple v Alzheimercentru Pardubice, kterou vysvětlil biskup Královohradeckého biskupství Jeho Excelence Mons. Josef Kajnek
« z 5 »

Alzheimercentru Pardubice poskytuje komplexní a individuálně zaměřenou, celoroční pobytovou službu osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, které již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. Otevřeno bylo v prosinci minulého roku a patří do sítě 14 Alzheimercenter, které se nacházejí po celé České republice i na Slovensku.

Zdroj a foto: Alzheimercentru Pardubice

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •