Uzavřené parkoviště a náhradní cesta na odběry pro imobilní pacienty…

Pardubice – V okolí biochemických a mikrobiologických laboratoří probíhají stavební práce. Pro pacienty s poruchou mobility a imobilní pacienty byla kolem budovy č. 26 vytvořena panelová cesta, po které je možné dovézt pacienta vozem až k odběrové místnosti.

Pacienti vyhledávající biochemické laboratoře a mikrobiologii (budova č. 26) budou mít po dobu zhruba tří měsíců zkomplikovanou cestu ke svému cíli. Přilehlé parkoviště muselo ustoupit zemním pracím na budoucím kolektoru a je dočasně uzavřeno. Omezen je i provoz na komunikaci mezi budovou AGEL a staveništěm nového pavilonu psychiatrie. Z důvodu pokládky kanalizace je omezen provoz i u budovy č. 4 kardiologie.

Pro pacienty s poruchou mobility a imobilní pacienty proto byla kolem budovy č. 26 vytvořena provizorní zpevněná panelová cesta, po které je možné dovézt pacienta vozem až k odběrové místnosti. Vzhledem k omezenému prostoru před vstupem do budovy oddělení biochemie je možné zde zastavit jen po nezbytně nutnou dobu.

Biochemie příjezdová cesta
« 1 z 3 »

Za vzniklé komplikace, které souvisejí s novou výstavbou v areálu Pardubické nemocnice, se omlouváme.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubice

  •  
  •