Uzavírka silnice I/36 v Pardubicích…

Pardubice – Informace o plánovaném omezení provozu na silnici I/36 v prostoru MÚK Palackého v Pardubicích, kde dojde v sobotu 14. 11. v čase od 6:00 do 24:00 k úplné uzavírce komunikace.

Uzavření komunikace je nezbytné z důvodu provádění stavebních prací na stávající větvi křižovatky ve směru Pardubice-Chrudim, v úseku od okružní křižovatky u obchodního domu Lidl po napojení větve na silnici I/36 směr Hradec Králové – Chrudim. V sobotu zde proběhne zdvihání stávající mostní konstrukce rekonstruovaného mostu, které by při zachování provozu jinak nešlo uskutečnit. Zmíněné práce probíhají v rámci stavby „I/37 Pardubice, MÚK Palackého, dostavba“, kterou ŘSD plánuje dokončit už v příštím roce.

Objízdná trasa, navržená pro veškerý provoz, bude vedena následovně:

·        pro vozidla do 3,5 t – Pardubice – MK, ul. Generála Svobody – Kpt. Bartoše, obousměrně

·        pro vozidla nad 3,5 t – Pardubice – Chrudim – Topol – Úhřetice – Úhřetická Lhota – Zminný – Pardubice, obousměrně

Směr uzavírky a vedení objízdné trasy bude řádně vyznačeno v dostatečném předstihu.

Zdroj a mapa: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Titulni foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •