Univerzita Pardubice získá 20 milionů na uvedení vědy do praxe…

Pardubice – Téměř dvacet miliónů korun získají vědci z Univerzity Pardubice, aby ověřili, že jejich výzkum bude fungovat i v praxi. O peníze z Technologické agentury ČR se projekt, který připravilo univerzitní Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ), ucházel ve veřejné soutěži a z 32 podaných návrhů byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Je to už podruhé, kdy univerzita získala dvacetimilionovou podporu. Minule peníze pomohly 15 projektům ze 4 fakult. Univerzita díky financím uzavřela přes 50 smluv, včetně licenčníchnebo převodu práv k využití vynálezů a přihlásila více než 10 i mezinárodních patentů a zapsala 4 užitné vzory.

„Realizace projektu v rámci programu GAMA našemu týmu přinesla především možnost vyzkoušet si komercionalizaci vědeckého objevu. V rámci řešení projektu jsme provedli optimalizaci výroby našeho unikátního fotoredox katalyzátoru v (polo)provozním měřítku a rovněž si osvojili způsob jeho patentové ochrany. Dalším novým a důležitým krokem bylo licencování prodeje katalyzátoru externím prodejcům s možností zachování jeho syntézy na naší univerzitě,“ uvedl prof. Filip Bureš z Oddělení organických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Projekt Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice uspěl v první veřejné soutěži Technologické agentury ČR a Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, který se soustředí na podporu ověření komerční uplatnitelnosti a dopracování výsledků aplikačně orientovaných výzkumných projektů. Projekty proof-of-concept se zaměřují na řešení aktuálních problémů a potřeb v daném odvětví a s přihlédnutím k potřebám trhu. „Náš tým se dlouhodobě věnuje syntéze meziproduktů pro vývoj technologie výroby veterinárních prostaglandinů. Věděli jsme, že změna legislativy bude mít klíčový vliv na další vývoj v této oblasti a výrobci budou nuceni se zabývat náhradou legislativně nepřijatelného rozpouštědla. Projekt nám pomohl odborné znalosti v dané oblasti dále rozvinout a optimalizaci výroby meziproduktu Corey alkohol-A (-) úspěšně realizovat v praxi ve spolupráci s komerčním partnerem,“ uvedl doc. Aleš Imramovský z Fakulty chemicko-technologické.

Řešitelé aktuálních projektů mají možnost spolupracovat s Centrem transferu technologií a znalostí (CTTZ), včetně expertů v oblasti biomedicínského výzkumu celosvětové sítě SPARK Stanford Global, ve které je Univerzita Pardubice členem od ledna 2019.

Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

 •  
 •  
 • První milník v realizaci Revitalizace letního stadionu splněn…
 • Pardubice – Dnes byly členům zastupitelstva statutárního města Pardubice zástupci společnosti PORR a.s. představeny a prezentovány finální vizualizace projektu Revitalizace

  •  
  •  
 • Silný vítr řádí v Pardubicích…
 • Pardubice – Silný vítr v Pardubicích nám přivál také několik událostí. První byly létající polystyrenové desky nad křižovatkou u Domu

  •  
  •  
 • Pardubický kraj dohlíží na výstavbu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici…
 • Pardubice – Radním Pardubického kraje bude čtyřikrát do roka předávat kontrolní zprávu z výstavby pavilonu urgentního příjmu s centralizací akutních provozu v Pardubické

  •  
  •  
 • Pizza za 76 korun, palačinka za 35 korun. Díky nové pardubické fast foodové restauraci POE POE to není sen, ale realita!
 • Pardubice – Na „kulatém“ rohu pardubické třídy Míru a Masarykova náměstí, v místě, kde dříve sídlila banka, vznikla nová moderní fast

  •  
  •  
 • Večer splněných přání s odtahem vozidla…
 • Pardubice – Pro dobrotu na žebrotu. O platnosti tohoto úsloví se hlídky strážníků přesvědčují s pravidelností tak železnou, že by z toho

  •  
  •