Univerzita Pardubice uspěla v evropském žebříčku kvality, kde hodnotí studenti…

Pardubice – Univerzita Pardubice uspěla v evropském žebříčku kvality THE Europe Teaching Ranking, kde výuku na vysokých školách hodnotí sami studenti. Pardubická univerzita se v tomto mezinárodním srovnání ukazuje vůbec poprvé a umístila se na 151. až 200. pozici.

„Objevit se v tomto evropském žebříčku kvality znamená nejen, že naši studenti univerzitu hodnotí dobře. Rozhodli se také věnovat čas, aby názor na svoji školu prezentovali. I proto, že jejich počet vůbec nebyl zanedbatelný, jsme se v tomto hodnocení umístili. Děkujeme jim za to,“ uvedla prorektorka pro rozvoj Univerzity Pardubice Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

V obecném hodnocení Univerzita Pardubice uspěla nejvíce v oblasti Engagement – závazek, angažovanost. Ta posuzuje zapojení studentů a přístup ke studentům nejenom při výuce, ale i v rámci jiných aktivit. Ukazuje na to, jak pedagogové se studenty diskutují, jestli škola vyslechne jejich názory, zda se aktivně zapojují do výuky, pracovních skupin, projektů nebo mají už v době studia přístup k firmám. Velmi dobře byla Univerzita Pardubice hodnocená studenty také v oblasti Zdrojů (Resources). Z českých vysokých škol se v žebříčku umístilo ještě dalších 5 univerzit.

Žebříček THE Europe Teaching Ranking se týká pouze evropských vysokých škol a zaměřuje na kvalitu z pohledu studentů. Ti mohou svou spokojenost vyjádřit pomocí dotazníků. Otázky se týkají výuky a jejího prostředí, zapojení vyučujících do komunikace se studenty nebo podmínek k rozvoji studenta. Do hodnocení se mohou zapojit vysokoškoláci všech úrovní studia, domácí i zahraniční.

Kromě tohoto žebříčku se letos Univerzita Pardubice objevila také v prestižním žebříčku THE Golden Age, kde o pořadí rozhodují možnosti a prostředí výuky, objem a přínos výzkumu a citovanost vědců. Kromě Univerzity Pardubice v něm figurují pouze 2 české vysoké školy. Žebříček se zaměřuje na univerzity založené v období 1945–1967, které bylo podle tvůrců žebříčku celosvětově „zlatým věkem vysokých škol“ a charakteristický pro toto období byl rychlý rozvoj univerzit a rostoucí investice do výzkumu. V Pardubicích má vysoké školství 70letou tradici, protože v této době, přesně 27. června 1950, byla ve městě založena Vysoká škola chemická, ze které se v roce 1994 stala nynější Univerzita Pardubice.

Vysokou kvalitu Univerzity Pardubice potvrdil i Národní akreditační úřad pro vysoké školství, který ji loni zařadil do první čtveřice vysokých škol, kterým udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání.

Autor: Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •