Univerzita Pardubice se zapojí do projektu udržitelné dopravy 

Pardubice – Experti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se zapojí do projektu, který bude řešit udržitelnou dopravu na pražské Letiště Václava Havla. Hledat optimální řešení pro velkokapacitní elektrobusy chtějí odborníci společně také v dalších sedmi evropských městech. Cílem projektu je snížení nákladů, emisí i dopravního přetížení.

V Praze se plánuje využití parciálních elektrobusů, které budou napájené kombinovaně z trolejí i baterií na více linkách. Jedna z linek povede z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Tým akademiků Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice bude na této lince sbírat data z provozu a sledovat efektivitu systému tzv. dynamického nabíjení během jízdy. „V rámci projektu se kolegové z Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě zaměří na energetické výpočty, simulaci provozu linky a na optimalizaci využití vozidel při provozu a při nočním stání. Přitom budou myslet na energetickou hospodárnost a šetrnost vůči akumulátorové výzbroji vozidel i vůči nabíjecí infrastruktuře," říká proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Na lince budou jezdit nové velkokapacitní parciální elektrobusy Škoda-Solaris. Elektrobusy jsou tříčlánkové, dlouhé 24 metrů, které mají kapacitu srovnatelnou s tramvají a pojmou 179 cestujících. Trolejové vedení pokryje asi polovinu délky trasy linky, v další části pojedou vozidla na baterie. Dopravní experti budou v projektu společně s Dopravním podnikem Praha a. s., Škoda Electric a. s. a Elektroline a. s. sledovat energetickou náročnost provozu a hledat optimální řešení nabíjení baterií elektrobusů. Zaměří se i na zpracování a vyhodnocování energetických dat. Návrh nabíjecích procesů a hospodaření s energií na vozidlech, který vznikne během pilotního projektu, se využije ve strategii řízení energetických toků při provozu i odstavení vozidel.

Hlavním řešitelem projektu je Mezinárodní sdružení městských podniků (UITP). Do pilotních projektů jsou zapojena města Barcelona, Menorca, Amsterdam, Eindhoven, Malmö, Athény, Rimini, Bogota a Praha. Ve většině z nich se uplatní elektrobusy. Projekt Horizon Europe – European Bus Rapid Transit 2030, který se zaměří na elektrifikaci a automatizaci velkokapacitních městských a příměstských linek, se plánuje na roky 2023 a 2024. Po vyhodnocení se výsledky využijí v Evropě i v dalších zemích.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice