Univerzita Pardubice se s novým typem vláken dostala na prestižní seznam světového veletrhu…

Speciální typ vláken vědců Univerzity Pardubice zařadili organizátoři světového veletrhu TechConnect, který právě dnes začíná v USA, mezi nejlepší nové materiály. Prestižní ocenění udělili materiálu z vláken oxidu křemičitého, který má výrazné absorpční vlastnosti.

Ocenění TechConnect Innovation Awards získávají přední inovace z celého světa. Vynález vědce Jana Macáka z univerzitního Centra materiálů a technologií (CEMNAT) Fakulty chemicko-technologické se dostal jako jediný z České republiky mezi objevy nejlepších světových škol jako je např. Massachusettský technologický institut (MIT) nebo Kalifornský technologický institut (Caltech). „Špičkoví vědci dělají svými skvělými výsledky image fakultě i celé univerzitě. V tomto případě je cenný nejen objev nového materiálu, ale i fakt, že se ho s pomocí našich výzkumníků podařilo prosadit do výroby,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda.

Výzkumný tým Jana Macáka vyvinul nový postup průmyslové výroby, který se stal základem společného patentu s českou firmou Pardam. Ta ho dnes vyrábí metodou odstředivého zvlákňování.

„Je to pro mě velká pocta. Na vývoji tohoto materiálu jsme pracovali tři roky a jeho využití vidím v mnoha odvětvích jako je elektronika, potravinářství, chemický průmysl. Napříkladv prostředích, kde je nutné zbavovat vzduch organických zapáchajících látek nebo vlhkosti, což jsou archivy, muzea, speciální výrobní prostory pro elektroniku. Náš materiál vydrží déle a je možné ho využívat opakovaně,“ říká Dr.-Ing. Jan Macák. Právě spolupráce na výrobě vlákna s firmou Pardam získala před dvěma lety cenu Nejlepší spolupráce roku 2017, kterou vyhlašuje Sdružení pro zahraniční investice a Technologická agentura ČR.

Vlákna oxidu křemičitého mají velkou chemickou a tepelnou odolnost, obrovský měrný povrch (800 m²/ 1 gram) a mesoporézní charakter, což z nich dělá excelentní sorbenty. Dokáží pohltit o 40 procent více látek než komerční silikagely. „Tímto oceněním získá materiál, velkou pozornost firem z celého světa, které by ho mohly chtít využít pro jeho skvělé vlastnosti,“říká Ing. Karolina Kašparová z Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice, která na veletrhu TechConnect materiál prezentuje.

Chemik Dr. -Ing. Jan Macák z Univerzity Pardubice získal už před 4 lety prestižní Cenu Neuron pro vědce do 40 let za vynikající vědecké výsledky. V roce 2014 se jeho projekt, ve kterém propojil fyzikální a materiálovou vědu, dostal mezi elitní výzkumy. Finanční podporu Evropské výzkumné rady (ERC) získal nový koncept solárních článků, který ke zvýšení výkonu kombinuje nanotrubice s látkami pohlcujícími světlo (chromofory). Jako autor a spoluautor více než 120 prací patří Jan Macák k nejcitovanějším českým chemikům.

Autor: Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •