Univerzita Pardubice otvírá zájmové kurzy pro veřejnost…

Pardubice – V novém akademickém roce nabízí Univerzita Pardubice opět specializované přednášky pro veřejnost. Na Dopravní fakultě Jana Pernera se od září kromě technického a humanitního bloku Univerzity třetího věku otevřou i nové kurzy zaměřené na fotografování, sportovní aktivity nebo třeba čínskou medicínu. Zájemci se mohou hlásit už dnes. 

„Obliba našich kurzů je velká, zvláště u seniorů. Každý rok se nám hlásí stovky lidí, kteří se chtějí něco nového dozvědět a rozšířit si znalosti v různých oblastech a vědních oborech,“ říká doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Už na konci září odstartují první kurzy fotografování pro začátečníky, ve kterých se účastníci naučí ovládat svůj přístroj a seznámí se základy fotografování. Na ně naváže během listopadu kurz Úprava fotografií na počítači. 

V dalším kurzu se posluchači například seznámí se současnou legislativou v ochraně přírody a krajiny a s přednášející se vydají prostřednictvím jednotlivých prezentací do českých národních parků. Sílu přírody ocení všichni, kteří navštíví její druhý kurz Lékárna v přírodě – přírodní antibiotika. Lektoři si připravili i přednášky zaměřené na sebeléčebné schopnosti těla či na fungování čínské medicíny. 

„Snažíme se vybírat taková témata, která svou pestrostí zaujmou lidi všech zájmů. Naše kurzy vždy vedou zkušení lektoři v daném oboru,“ říká Zlatuše Sojková z Oddělení pro vzdělávací činnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 

Senioři se mohou také přihlásit do sportovního kurzu, který pro ně spoluorganizuje Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. Stále více pozornosti si mezi lidmi získává i lukostřelba.

Podrobné informace najdete zde: https://dfjp.upce.cz/zajmove-kurzy-pro-sirokou-verejnost

Přehled kurzů  Cena za kurz/semestr 
Krásy národních parků ČR  600 Kč 
Lékárna v přírodě – Přírodní antibiotika  650 Kč 
Sebeléčebné schopnosti těla  700 Kč 
Tradiční čínská medicína  700 Kč 
Sportovní kurz  400 Kč 
Lukostřelba  senioři 600 Kč/veřejnost 1100 Kč 
Úprava fotografií na PC  1600 Kč 
Fotografický kurz pro začátečníky I  senioři 1200/veřejnost 1600 Kč 
Fotografický kurz pro začátečníky II  1600 Kč 
Zážitkový kurz osobního rozvoje  600 Kč 

Autor: Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa 
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •