Univerzita Pardubice nabízí kurzy pro dospělé a seniory

Pardubice – Univerzita Pardubice nabízí opět několik typů vzdělávání pro zájemce každého věku. Kurzy jsou zaměřené na historii, dopravu, ekonomii nebo na chemii. Zájemci si mohou vybrat z programů hned na několika fakultách pod názvem Univerzita třetího věku nebo Univerzita volného času. Přihlášky jsou stále otevřené.

„Zájem o kurzy ukazuje, že dozvídat se nové informace chtějí lidé v každém věku. Jsem rád, že díky našim akademikům a zajímavým tématům můžeme zájemcům nabídnout znovu Univerzitu třetího věku," říká rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Už jen do pátku se lze hlásit na Univerzitu volného času, kterou organizuje Fakulta filozofická. Cyklus přednášek zájemcům představí dějiny lidské civilizace a současně bude prezentovat humanitní vědní obory vyučované na fakultě. Série nese podtitul Slovanský svět. Zájemci o poslední volná místa v mimořádně prodlouženém termínu do 16. 9. najdou přihlášku na webové stránce: https://ff.upce.cz/ff/studium/uvc2017-18.html.

Volná místa na Univerzitě třetího věku nabízí také Fakulta ekonomicko – správní. Jak a kdy vznikla ekonomie nebo tajemství úspěchu podnikatele Tomáše Bati, který se stal vzorem a legendou. To jsou jen některá z témat, která zájemce o vzdělání čekají. Přihlášky je možné podávat jen do 23. září. Elektronická přihláška je dostupná na webových stránkách: https://fes.upce.cz/fes/univerzita-tretiho-veku.

Dopravní fakulta Jana Pernera připravila blok přednášek zaměřený na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektrotechniky nebo ekologie. Přednášet je budou nejen vyučující z Univerzity Pardubice, ale také odborníci z praxe. Přihlásit se je možné až do první přednášky 4. října. Stačí vyplnit formulář na webu: https://dfjp.upce.cz/dfjp/technicky-blok-u3v.

Univerzitu třetího věku má také Fakulta chemicko-technologická, která nabídne čtyřsemestrální program s názvem Chemie pro život. Noví zájemci se do něj mohou přihlásit na jaře roku 2023.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice