Univerzita Pardubice má unikátní výukovou laboratoř…

Pardubice – Studenti a experti z Univerzity Pardubice mohou začít využívat unikátní laboratoř, díky které si už během studia lépe osvojí práci dispečerů na železnici. Speciální výuková učebna je jedinou svého druhu v České republice. Simulátor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) vznikl během dvou let na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Potenciál využití této laboratoře je zejména v rámci výuky odborných předmětů, ale také při výuce specializovaných kurzů ve spolupráci se Správou železnic, s.o., ze kterých se rekrutují dispečeři reálných sálů CDP. Laboratoř bude také využita pro výzkumnou činnost v oblasti propustnosti železničních sítí a ve spolupráci s AŽD Praha s.r.o. je možné také testovat nové funkce před jejich aplikací na reálných sálech CDP," říká doc. Ing. Libor Švadlenka Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, který dnes slavnostně otevřel laboratoř spolu s řediteli partnerských podniků.

Simulátor je špičkovým prostředkem pro organizaci a řízení drážní dopravy na dlouhých traťových úsecích a velkých dopravních uzlech. Mimo běžných funkcí zabezpečovacího zařízení obsahuje software také simulaci automatického stavění vlakových cest, grafického editoru koleje či aplikace GTN (Graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení), která například automaticky vede dopravní dokumentaci, poskytuje informace o jízdě vlaků informačním systémům pro cestující nebo podává v reálném čase aktuální obraz dopravní situace. Odborníci z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera jedinečnou laboratoř realizovali od roku 2019 v rámci projektu KAPR/VESTA.

Experti z dopravní fakulty spolupracovali se Správou železnic, s.o., která je výhradním majitelem adresného softwaru, tedy tou částí, která obsahuje infrastrukturu, a také datových skladů s historií železničního provozu. Druhým klíčovým partnerem projektu byla společnost AŽD Praha s.r.o., která dodala software dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení, které je jádrem principu fungování Centrálního dispečerského pracoviště.

V současné době studuje na Dopravní fakultě Jana Pernera v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na 1 300 vysokoškoláků. Fakulta nabízí komplexní vzdělávání v oblasti dopravy. U všech studijních programů se klade velký důraz na propojení teoretické výuky s praxí. Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce, a to přímo v oboru, který vystudovali. 

Autor: Mgr. Lenka Čermáková – Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice