Univerzita Pardubice má další profesorku

Pardubice – Expertka na geoinformační technologie, proděkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jitka Komárková, se nově stala profesorkou v oboru Systémové inženýrství a informatika. Jmenovací dekret jí v pátek v pražském Karolinu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

„Je skvělé, že nejvyšší pedagogickou hodnost získávají další kolegové z různých fakult naší vysoké školy. Ukazuje to, že Univerzita Pardubice může nabídnout nejen zajímavé studium, ale také kvalitní pedagogy s úspěšnou vědeckou kariérou. Gratuluji paní proděkance," řekl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Prof. Jitka Komárková (52)je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. V roce 1993 zde získala inženýrský titul v oboru Chemicko-technická ochrana životního prostředí. Od roku 1997 pracuje v Ústavu systémového inženýrství a informatiky na Fakultě ekonomicko-správní.

V rámci doktorského studia v oboru Krajinná a aplikovaná ekologie se začala zaměřovat na problematiku geoinformačních technologií. Dizertační práci s názvem „Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství" obhájila na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v roce 2000. V roce 2009 byla jmenována docentkou v oboru Systémové inženýrství a informatika. Dlouhodobě se zabývá řešením prostorově orientovaných problémů a zpracováním dat získaných metodami dálkového průzkumu Země, včetně dat získaných pomocí dronů. Od roku 1999 se podílí na řešení významných výzkumných projektů, např. Grantové agentury ČR nebo projektu „Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace" v rámci společnosti CESNET z. s. p. o. Je také autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a rovněž aktivní školitelkou studentů doktorských studijních programů a vedoucí řady oceněných diplomových a bakalářských prací.

Od roku 2020 působí opětovně jako proděkanka pro studium a pedagogickou činnost Fakulty ekonomicko-správní. Tuto funkci zastávala již v letech 2012-2015. Její práce se promítá i do volného času, v němž se věnuje horské turistice a geocachingu.

Společně s prof. Jitkou Komárkovou převzali na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice profesorské dekrety také další dva akademici z jiných vysokých škol. Profesory se stali Pavel Himl z pražské Univerzity Karlovy pro obor Historické vědy a Zdeňka Kolská z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro obor Povrchové inženýrství.

Návrhy na jmenování profesorů nejprve schvaluje Vědecká rada Univerzity Pardubice, která dál doporučuje rektorovi, aby návrh na jejich jmenování prezidentem republiky předložil ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na 7 fakultách Univerzity Pardubice v tuto chvíli působí více než sedm desítek profesorů.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice