Ulicí 17. listopadu bezpečněji …

Pardubice – Bezpečné přechody pro chodce, lepší průběh vyjíždění vozidel ze zastávek MHD, komfortní a bezpečný průjezd cyklistů a plynulejší doprava, to vše by mohla přinést plánovaná opatření na ulici 17. listopadu. Počátkem června je projednala a schválila komise pro dopravu a nyní směřují do městského zastupitelstva.

„Na nebezpečná místa na ulici 17. listopadu upozornila policie. Dílčí řešení následně zpracovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která ulici spravuje. Nicméně jejich řešení jsem ale nepovažovali za optimální a připravili jsme vlastní návrh, který přináší výhody všem uživatelům ulice,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Dnes je ulice nebezpečná – parametry přechodů pro chodce neodpovídají současným technickým normám, řidiči a chodci na přechodech na sebe vzájemně nevidí. Zejména problematické je přecházení dětí u zdejší Základní školy Štefánikova a ZUŠ Havlíčkova, které nejsou za parkujícími auty vidět. Rozhledové poměry nejsou dostatečné ani v prostoru křižovatek, ani u výjezdů z přilehlých domů. Řidičům dopravního podniku pak komplikují nesprávně parkující vozidla výjezd ze zastávek.

Tristní je i situace lidí pohybujících se ulicí 17. listopadu na kole. „Tato ulice je přes svou nebezpečnost významným propojením pro cyklisty, denně zde projede průměrně 1200 lidí na kol. Cyklisté se zde pohybují ve dveřní zóně parkujících automobilů. Dveře aut se mohou kdykoliv otevřít, pokud řidič cyklistu přehlédne, a následuje pád rovnou pod kola vozidel, protože auta zde cyklisty obvykle předjíždějí s minimálním odstupem. Z pohledu bezpečnosti je to asi nejhorší ulice v Pardubicích,“ upozorňuje pardubický zastupitel a bývalý městský cyklokoordinátor Vojtěch Jirsa.

Návrh počítá se zřízením ochranných ostrůvků pro chodce. Při přecházení tak bude chodec dávat pozor pouze na vozidla jedoucí z jednoho směru jízdy. Možnost přecházení „nadvakrát“ ocení hlavně děti a starší lidé, pro které může být překonání ulice problém. Součástí návrhu jsou rovněž vyhrazené pruhy pro cyklisty. „Díky pruhům bude možné cyklisty předjíždět, čímž se výrazně zvýší plynulost dopravy. Zejména řidiči MHD musí obvykle přizpůsobit svou rychlost tempu cyklisty. Při stávajících šířkách jízdních pruhů a větším provozu zkrátka není možné předjet cyklisty bezpečně, jsem rád, že schválené úpravy tohle změní,“ dodává Vojtěch Jirsa.

Navržená opatření se ale neobejdou bez významného snížení možnosti parkování v obou směrech. „Ulici je nutné upravit tak, aby vyhovovala zákonným podmínkám vyplývajících z české technické normy pro zajištění rozhledu v křižovatkách, na přechodech a u výjezdů z domů. Na 17. listopadu tak bude velmi zredukovaná možnost podélného parkování ve směru od Chrudimi i ve směru z centra města,“ uvedl náměstek Petr Kvaš. „Přínosy návrhu ve formě zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy pro všechny účastníky provozu významně převyšují tuto jedinou nevýhodu,“ dodal Kvaš. Projektová dokumentace je aktuálně před dokončením. V případě, že návrh komise schválí městské zastupitelstvo, bude město hledat v rozpočtu peníze na realizaci úprav.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62