Time’s Up (A): SeatoxDetox // Opening \\ Vernisáž //

Kdy:
04/12/2019 @ 18:00 – 21:00
2019-12-04T18:00:00+01:00
2019-12-04T21:00:00+01:00
Kde:
GAMPA - Galerie města Pardubic
Příhrádek 5
Zámek, 530 02 Pardubice-Pardubice I
Česko
Time's Up (A): SeatoxDetox // Opening \\ Vernisáž // @ GAMPA - Galerie města Pardubic | Pardubický kraj | Česko

Stále je možné se rozhodnout pokračovat…
We can still decide to continue…
//////╱╱╱||||||╲╲╲\\\\\\
\\\\\\╲╲╲||||||╱╱╱\\\\\\
Speciální host vernisáže \\\\\\╲ Special quest ╱\\\\\\ Sound performance: Izanasz ╲||||||╱ 4/12/2019 @ 18:00
https://izanasz.bandcamp.com

╱╱CZ ╲╲
Nacházíte se v situaci blízké budoucnosti, světa po ekologickém kolapsu oceánů. Jediné zvíře, které dokáže v anoxické vodě bez kyslíku přežít, je medúza. Přímořské komunity přesto setrvávají, provádějí restaurátorské práce a získávají zpět své místo na vodě.

//////╱╱╱||||||╲╲╲\\\\\\
Výstava rakouské etablované mezioborové skupiny Time’s Up se nesnaží moralizovat, ale připomíná, že jakkoli se jako společnost zachováme, stále je možné se rozhodnout pokračovat a pokusit se vytvořit to nejlepší ze všech možných světů, a to i uprostřed ekologické dystopie. Proměněný prostor pardubické galerie nás zve k návštěvě základny pracovníků skupiny Fishing For Litter, kteří se tváří v tvář jedovatým oceánům a zhrouceným ekosystémům snaží zachránit svůj milovaný a oceňovaný oceán před znečištěním a totálním kolapsem.

╱╱ENG ╲╲
In this exhibition, we are situated in a near future after an ecological collapse of the oceans. The only animal that can survive the anoxic water is the jellyfish. Nevertheless oceanside communities hold on, undertake restoration work and reclaim their place on the water.

//////╱╱╱||||||╲╲╲\\\\\\
The Time’s Up project does not moralize, but reminds us that we can decide to continue and try to create the best of all possible worlds, even in the midst of ecological dystopia. The exhibition invites us to visit a working base for the local Fishing For Litter workers, who are, in the face of poisonous oceans and collapsed ecosystems, working to save their beloved and valued ocean from pollution and collapse.

╱╱PARTNERS╲╲ Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Pardubice, Nadace a Centrum pro současné umění Praha, Rakouské kulturní fórum v Praze