Telekinetic Assault Group ÷ noirový AV rituál ÷

Kdy:
22/11/2018 @ 20:00 – 22:00
2018-11-22T20:00:00+01:00
2018-11-22T22:00:00+01:00
Kde:
Divadlo 29
Ul. Sv. Anežky České 29
530 02 Pardubice
Česko
Telekinetic Assault Group ÷ noirový AV rituál ÷ @ Divadlo 29 | Pardubický kraj | Česko

CZ ÷÷ Vampíří hrad, zaprášené rakve v kokonu pavučin, noirový audiovizuální rituál. Performerky Cristina MALDONADO, Theresa SCHREZENMEIR a hudebník TARNOVSKI reinterpretují mexický horor El Santo bojuje proti upířím ženám.

Telekinetic Assault Group volně navazuje na předchozí projekt Cristiny Maldonado What she does. I zde se (zejména) pomocí ručně tvořených vizuálních koláží a soustavy promítacích zařízení remixuje klasický filmový materiál. V tomto případě jde o béčkový horor El Santo bojuje proti upířím ženám.

Příběh ukrutného boje hrdinného siláka proti armádě krvežíznivých žen vznikl v zlatém období mexického lucha libre hororu začátkem 60. let minulého století. V reinterpretaci TAG se však hlavní hrdina vůbec nedostane na plátno a děj se zaměřuje téměř výhradně na sexy vampírky sdružené kolem své královny. Dobrodružství, ve kterém se střetává mužský a ženský princip, je zde redukováno jen na ženskou linku a vzniká tak zcela nový příběh. S nadsázkou jakýsi noirový proto-feministický manifest.

Z původního filmu používají TAG jen jeho obrazovou část, dialogy a zvuky jsou nahrazeny novým soundtrackem Tarnovského (mj. Gurun Gurun). Realtimové obrazové, pohybové a zvukové manipulace Cristiny Maldonado vycházejí z rituálů a modliteb, které se objevují ve filmu. Používá skleněné koule, zrcadla, krystaly i vlastní kůži a hlas jako prvky, které podprorují nebo narušují dějovou linku filmu a „znásobují" vnímanou realitu. Výsledkem je „audiovizuální rituál", ve kterém se bezprostřední skutečnost prolíná s fikcí a noirová atmosféra čarodějnického filmu se infiltruje do koncertních a divadelních prostor.

÷÷÷÷÷

visual priestess – Cristina Maldonado
sound vampire – Tarnovski
voice wizard – Theresa Schrezenmeir

ENG ÷÷ Performers Cristina Maldonado, Theresa Schrezenmeir and musician Tarnovski reinterpret the film El Santo vs The Vampire Women, through live manipulation of scenes from this classic Mexican horror. A vampire castle, dusty coffins in a cocoon of cobwebs, a noir audiovisual ritual.

The Telekinetic Assault Group loosely follows on a previous project of Cristina Maldonado What She Does. Here, the classic film material is remixed using hand-made visual collages and a set of projection devices. In this case, the B horror movie El Santo vs The Vampire Women. The story of the a cruel battle of a heroic wrestler against an army of bloodthirsty women is from the golden age of Mexican lucha libre horror of the early 1960s. However, in this reinterpretation by TAG, the main hero never appears on the screen, and the story focuses almost exclusively on the sexy vampires united around their queen. An adventure where the masculine and feminine principles intertwine is reduced to the female line, creating a whole new story, exaggerated by a new-age pro-feminist manifesto.

TAG only uses the images from the original film, dialogue and sounds are replaced with a new soundtrack by Tarnovsky (e.g. Gurun Gurun). Cristina Maldonado's real-time visual, movement and sound manipulation is based on the rituals and prayers which appear in the film. She uses glass balls, mirrors, crystals, her own skin and voice as elements that undermine or disturb the storyline of the film and "multiply" its perceived reality. The result is an "audiovisual ritual," in which the immediate reality fuses with fiction, and the noir atmosphere of a supernatural movie infiltrates the concert and theater space.