Učebnicově zachované půdorysy domů z neolitu u Slatiňan nikdo nečekal…

Pardubice – Od listopadu roku 2018 probíhá rozsáhlý archeologický průzkum v trase budoucího obchvatu Chrudimi. Jak ukázaly dosavadní průzkumy Regionálního muzea v Chrudimi a Východočeského muzea v Pardubicích, vede tato 4,57 kilometru dlouhá stavba u Slatiňan přes několik významných archeologických nalezišť, o kterých před započetím odkryvů nikdo nevěděl.

„Velikým překvapením je objev několika sídlišť z období mladší doby kamenné – neolitu, která jsou umístěna na naprosto netypických polohách pro toto období. Z tohoto období pochází učebnicově dochované půdorysy tzv. dlouhých domů z období kultury s lineární keramikou, kultury s vypíchanou keramikou a kultury lengyelské, což je pro tuto oblast naprostá vzácnost,“ popisuje nálezy archeolog Regionálního muzea v Chrudimi Jan Musil. Poslední stavba tohoto druhu na Chrudimsku byla odkryta v roce 2013 na Masarykově náměstí v Chrudimi. Jednalo se ovšem o jeden jediný dům. Na archeologickém nalezišti u Slatiňan je takových domů zachyceno více než pět.

Kostrový pohřeb „skrčenec“ v sídlištním objektu. Únětická kultura (2300 – 1700 př. n. l.)
« 1 z 5 »

Nálezové spektrum doplňují objekty a sídlištní situace s dalších pravěkých období. „Našli jsme například skrčené hroby kultury únětické v sídlištních objektech nebo tři urnové hroby kultury lužických popelnicových polí z doby bronzové. Velmi zajímavý nález představuje i obydlí historicky dobře známých Keltů,“ dodává Tomáš Zavoral, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea. Archeologické odkryvy jsou ještě v počátcích, ale je již zřejmé, že na archeology tu číhá nejedno překvapení.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích

  •  
  •