Terminál B bude, ale bez provozní budovy…

Pardubice – Pardubice se brzy pustí do stavby druhého terminálu v prostoru u hlavního vlakového nádraží určeného regionální autobusové dopravě, po dubnovém jednání zastupitelstva však v mírně pozměněné podobě. Představitelé města totiž schválili variantu bez provozní budovy a ušetří tak městskému rozpočtu přes 50 milionů korun.

Původně byla v rámci schváleného projektu zvažována demolice části stávajícího nebytového domu nacházejícího se na náměstí Jana Pernera. A právě tuto část měla nově vybudovaná provozní budova nahradit. „Projekt terminálu B sice od počátku počítal s výstavbou provozní budovy, která by uzavírala západní část Pernerova náměstí a nabídla zázemí například Dopravnímu podniku města Pardubic nebo některým odborům Magistrátu města Pardubic, vzhledem ke stavu ekonomiky a městského rozpočtu jsme se však stejně jako u jiných projektů rozhodli přistoupit k úspornější variantě a vyjmout z návrhu stavby dostavbu administrativního objektu. Provozní budova včetně části nebytového domu by pak měla být nahrazena architektonickým a funkčně kvalitním návrhem, kterým bude toto území dořešeno,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že variantu bez provozní budovy odsouhlasily také Komise pro strategii a smart city a Komise pro urbanismus a architekturu.

Provozní budova přitom měla sloužit například i jako zázemí pro terminál MHD a nový terminál pro regionální autobusovou doprav. „V přízemí objektu se mělo nacházet zázemí pro cestující, v jednotlivých podlažích zázemí pro agendu Dopravního podniku města Pardubic či například odbor dopravy Magistrátu města Pardubic. Rozhodli jsme se proto oslovit Správu železnic, zda by pro potřeby cestujících bylo možné využít stávající prostory západní části objektu hlavního nádraží, který bude rekonstruován v rámci modernizace železničního uzlu Pardubice. Zpětná vazba je taková, že se nám Správa při projektování rekonstrukce výpravní budovy pokusí maximálně vyhovět,“ uvedla zastupitelka Helena Dvořáčková.

Po odsouhlasení změny projektu může radnice nyní přistoupit k dopracování projektové dokumentace k provedení stavby a následně vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, nyní tedy v podobě bez provozní budovy. Náklady by přitom měly klesnout o více jak 50 milionů korun. „Původní náklady na stavbu včetně vybudování provozní budovy dosahovaly výše 175 milionů korun včetně DPH, z čehož by až 100 milionů mohla pokrýt dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Vyjmutím provozní budovy z projektu město ušetří zhruba 50 milionů korun, změna návrhu stavby by přitom výši dotace ze strany ITI neměla žádným způsobem ovlivnit,“ podotýká primátor a dodává, že po dokončení realizační dokumentace a finálním rozhodnutí o přidělení dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace bude Zastupitelstvo města Pardubic rozhodovat o finálním investičním záměru stavby terminálu B, samotná stavba terminálu B by měla odstartovat v příštím roce.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62