Také kraje a města se budou podílet na českém předsednictví v Evropské unii…

Pardubice/Brusel – Zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu bude ve 2. polovině roku 2022 koordinovat české předsednictví v Unii. Přípravy na něj začínají už nyní.  Nově jmenovaná velvyslankyně České republiky při Evropské unii Edita Hrdá, která se svého úřadu ujala letos v říjnu, vedla první konzultace s předsedou české delegace v Evropském výboru regionů Romanem Línkem.

„V této složité době jsme s paní velvyslankyní museli jednat online, ostatně i zasedání Výboru regionů jsou takzvaně hybridní a většina členů se ho účastní na dálku. Dohodli jsme se na pravidelných kontaktech českých zástupců Výboru regionů jak s paní velvyslankyní, tak s dalšími pracovníky Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii tak, abychom co nejlépe sladili akce jednotlivých krajů či měst v rámci českého předsednictví, které se budou konat v Bruselu, nebo v České republice,“ uvedl Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje. Pokračovat bude spolupráce také v dalších oblastech regionální politiky a na všech tématech, která jsou pro regiony a města a obce důležitá.

Evropský výbor regionů je hlasem regionů a měst v Evropské unii. Zastupuje místní a regionální orgány z celé Evropské unie a vyjadřuje se k novým právním předpisům s dopadem na regiony a města (což je 70 % všech právních předpisů EU). Má 329 členů, kteří zastávají volenou funkci na místní či regionální úrovni. Česká národní delegace se sestává z 12 členů, mezi nimiž je například hejtman Martin Půta, primátor Prahy Zdeněk Hřib, exhejtmani Josef Bernard a Jana Mračková Vildumetzová a další. Předsedou české delegace je Roman Línek. Plenární zasedání Evropského výboru regionů se konají šestkrát ročně a přijímají stanoviska k legislativním návrhům Evropské unie.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •