Svoz odpadu v období vánočních svátků 2022 a v novém roce 2023

Pardubice – Letošní první dva sváteční dny z vánoční svátků připadnou na víkend, kdy svoz odpadů standardně neprobíhá (dny 24. – 25. 12.), v pondělí 26. 12. bude zachován běžný harmonogram svozu komunálního odpadu i separovaných složek odpadu pro občany města, firmy i obce.  

Separační dvory budou v době vánočních svátků (tj. ve dnech 24. – 26.12.) uzavřeny. Na Silvestra (v sobotu 31. 12. 2022) budou všechny separační dvory mimo Dražkovice otevřeny dle běžné pracovní doby, tj. od 8,00 – 12,00 hod.

Od 1. kalendářního týdne roku 2023 bude již svoz odpadu i provoz separačních dvorů probíhat dle běžné pracovní doby a obvyklých harmonogramů.

Dále připomínáme, že Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů na komunální, nebo na tříděné odpady (nikoliv do kontejnerů). 

Stromky odložené k popelnicím u rodinných domků nebudou svezeny. Žádáme občany, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou pro výrobu kompostu.

Seznam separačních dvorů a jejich otevírací doby naleznete na: www.smp-pce.cz.

V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací či dalších dotazů mohou občané kontaktovat pracovníky společnosti Služby města Pardubic a.s. na telefonních číslech 466 260 831-33.

Závěrem přejeme všem klidné a spokojené svátky prožité ve zdraví a společnosti těch nejbližších.

Autor: Klára Sýkorová
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Služby města Pardubic a.s.