Studentky nesedí doma, ale pomáhají tam, kde je potřeba…

Pardubicko – Studentky Karolína Nováková a Lucie Stříšková jsou ve 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Pardubicích. Martina Hájková začala na podzim studovat vyšší odbornou školu zaměřenou na sociální práci. Všechny tři se při přerušení denní výuky přihlásily jako dobrovolnice do Domova u fontány v Přelouči. Pomáhají se tu starat o lidí s Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi.

„Každoročně se na cenách pro dobrovolníky přesvědčujeme o tom, že studenti patří mezi velmi důležitou skupinu, která je ochotná pomáhat druhým. V současné době se tento trend umocnil při uzavření škol v době koronavirového nouzového stavu.  Jsem rád, že to pomůže i našim sociálním zařízením, když někteří zaměstnanci musejí zůstat doma s malými dětmi nebo v karanténě. Neziskový sektor je v této době nezastupitelný,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Budoucí sestřičky už zvládnou odborné práce, jako změření tlaku, teploty, saturace nebo glykémie, umí aplikovat inzulín. Kromě toho ale také prozaicky pomáhají s dezinfekcí společenských prostor i pokojů klientů, přestýláním postelí a při jídle.  „Snažíme se s lidmi hlavně mluvit, třeba hrát různé hry a aktivizovat je. Když je hezky, bereme je ven,“ popisuje Karolína. „Zatím máme zkušenosti hlavně z nemocnice, tohle je pro nás něco nového. Jsem ráda, že tady můžeme být v této době užitečné,“ sděluje Lucie. „Nikdy bych tomu nevěřila, ale tato práce mě opravdu naplňuje,“ dodává Martina.

Lucie Stříšková
« 1 z 2 »

„S přihlédnutím k současné situaci považuji dobrovolnou práci studentek v našem domově za velmi záslužnou a hodnou upřímného ocenění, protože mohly zůstat doma a nedělat nic.  Ony  se však přihlásily dobrovolně do zařízení,  kde se pečuje o ty nejkřehčí a nejvíce ohrožené osoby. Přihlásily se v době, kdy je společnost prosycena strachem a obavami z nákazy, ale ony   jsou tu přesto  s námi tzv. na „jedné lodi“ a  ochotně pomáhají  tam, kde je třeba.  Děvčata, máte můj velký obdiv a uznání,“   konstatuje ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová . 

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •